หน้าแรก Vendors Aruba Networks Webinar : สร้างระบบความปลอดภัยให้เน็ตเวิร์กด้วยแพลตฟอร์ม ESP จาก Aruba (30 ก.ค. 63)

Webinar : สร้างระบบความปลอดภัยให้เน็ตเวิร์กด้วยแพลตฟอร์ม ESP จาก Aruba (30 ก.ค. 63)

แบ่งปัน

ถือเป็น New normal เลยก็ว่าได้ สำหรับอุตสาหกรรม IT ในยุคปัจจุบัน ที่ใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมเข้ากับแพลตฟอร์ม cloud-native ซึ่งทาง Aruba เองก็มี platform ที่เรียกว่า Aruba ESP ซึ่งความสามารถในการคาดการณ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ให้กับระบบเครือข่ายที่ปลายทาง (Network Edge) ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้น (proactive) และยังช่วยลดความซับซ้อนให้กับงานของ IT Operation ช่วยให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น

ขณะเดียวกัน การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูล ก็เป็นปัจจัยหลักตามมาติดๆ ที่จะต้องคำนึงถึง ซึ่ง Aruba เองก็มีการพัฒนาในส่วนนี้และรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม ESP ด้วย ที่เรียกว่า Zero Trust network security หรือก็คือ การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของระบบเครือข่ายแบบ

โดย Zero Trust เป็นการผนึกรวมความสามารถทางด้าน Securities ของ Aruba เข้าด้วยกัน ดังนี้

– การให้สิทธิการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access)
– การแยกส่วนระบบเครือข่ายแบบอัจฉริยะ (Dynamic Segmentation)
– การตรวจจับการบุกรุกโดยระบุตัวตน (Identity-Based Intrusion Detection)

ครั้งนี้ทาง Aruba Thailand และ บริษัท Zenithcomp ได้ร่วมจัดงาน Webinar ในหัวข้อ “Maximize network security with aruba zero trust ESP” เพื่อดูว่า Zero Trust ทำงานอย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: Maximize network security with Aruba Zero-Trust ESP
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Zenithcomp
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่

https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/9215926225592/WN_ricabni-Qa-hRz5IW61XgA
โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน