หน้าแรก Vendors VDO Webinar : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับเทคโนโลยีในการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

VDO Webinar : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับเทคโนโลยีในการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

แบ่งปัน

Enterprise ITPro ได้ร่วมมือกับทาง Thales ผู้นำทางด้านระบบการจัดการด้าน Identity Management และ Cyber Security ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ โดยจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องราวของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงเทคโนโลยีในการป้องกันข้อมูลจาก Thales โดยได้รับเกียรตจากทาง ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (DGA) ร่วมบบรรยาย

ช่วงที่ 1: แนวโน้มของ PDPA ในประเทศไทย และความพร้อมขององค์กรในไทย
บรรยายโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (DGA)

ช่วงที่ 2 : เรียนรู้เรื่องราวที่จำเป็นของ PDPA
– วิธีการ 4 ขั้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มด้าน Data Security
– เทคโนโลยีล้ำสมัยจาก Thales
บรรยายโดย คุณชัชวาล จิตติกุลดิลก ผู้บริหารระดับสูงจาก Thales