หน้าแรก Security Trend Micro จัดการแข่งขัน “Capture the Flag” มุ่งลดการขาดแคลนทักษะในตลาด

Trend Micro จัดการแข่งขัน “Capture the Flag” มุ่งลดการขาดแคลนทักษะในตลาด

แบ่งปัน

ทาง Trend Micro ได้จัดการแข่งขันที่ชื่อว่า Capture the Flag หรือ CTF ติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้ว เพื่อมุ่งสนับสนุน และยกระดับทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยและไอที เพื่อรองรับกับความต้องการในตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต

โดยมุ่งขยายขอบเขตของทักษะที่สายอาชีพนี้มีให้กว้างกว่าเดิม รับความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็น เช่น การรับมือการโจมตีที่เจาะจงเป้าหมาย, อันตรายที่เกี่ยวข้องกับ IoT, และการโจมตีที่มุ่งเล่นงานระบบความคุมของอุตสาหกรรมหรือ ICS เป็นต้น เพื่อยกระดับการพัฒนาทั้งวิศวกร และโปรแกรมเมอร์ในวงการนี้ ซึ่งนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักแล้ว ยังทำให้โลกใบนี้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในที่สุดอีกด้วย

การแข่งขันนี้แบ่งเป็นสองขั้นตอน ได้แก่การทดสอบขั้นต้นผ่านออนไลน์ และรอบสุดท้ายที่ไปแข่งที่กรุงโตเกียว โดยแบบทดสอบออนไลน์จะให้ผู้แข่งขันแก้ปัญหาในสถานการณ์หลายรูปแบบ และจะมีเพียงแค่สิบทีมเท่านั้นที่จะเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายที่เน้นทั้งการ “โจมตี และป้องกันตนเอง” ผู้ชนะจะได้รางวัลสูงถึงหนึ่งล้านเยน และผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายของงาน HITCON CTF 2017 ที่ไต้หวันได้ทันที

อ่านรายละเอียดที่นี่ – http://blog.trendmicro.com/bridging-skills-gap-trend-micros-capture-flag-ctf-competition/