หน้าแรก Vendors Facebook เครื่องมือลับของ Facebook สามารถสั่งลบอีเมลหรือเบอร์โทรเราจากข้อมูลที่คนอื่นแชร์เข้ามา

เครื่องมือลับของ Facebook สามารถสั่งลบอีเมลหรือเบอร์โทรเราจากข้อมูลที่คนอื่นแชร์เข้ามา

แบ่งปัน

เหมือน Facebook จะออกทูลใหม่เงียบๆ ที่เปิดให้ผู้ใช้กดลบข้อมูลติดต่อตัวเองอย่างเบอร์โทรและอีเมลที่ผู้ใช้รายอื่นอัพโหลดขึ้นมาในระบบได้ เป็นทูลที่ซ่อนอยู่ในหน้า Help Center ในส่วนของ “Friending” ที่มีการรายงานครั้งแรกโดยสำนักข่าว Business Insider สัปดาห์ที่แล้ว

วัตถุประสงค์ของทูลนี้คือ การเปิดช่องทางให้ “ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้” สามารถ “ปกป้องสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย” ได้ ซึ่งเมื่อค้นหาผ่านระบบ Internet Archive ใน Wayback Machine ก็พบว่าตัวเลือกนี้มีให้เข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมาแล้ว

ข้อมูลที่หลุดขึ้นมานี้ มาจากเวลาที่ผู้ใช้ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ตัวเองเข้ากับเฟซบุ๊ก (หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) มักจะคาบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อตัวคนในรายชื่อดังกล่าวไม่ได้รับรู้การถูกอัพโหลดขึ้นมา

เฟซบุ๊กระบุในหน้าทูลนี้ว่า “เนื่องจากบางคนอาจอัพโหลดสมุดรายชื่อขึ้นมาบน Facebook, Messenger, หรือ Instagram ที่มีข้อมูลติดต่อของคุณมาด้วย คุณจึงสามารถสอบถามให้เรายืนยันได้ว่า เราได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในมือหรือไม่ หรือแม้แต่ขอให้เราลบข้อมูลออก”

อ่านเพิ่มเติมที่นี่