หน้าแรก Networking & Wireless ทักษะด้านเน็ตเวิร์กที่เป็นที่ต้องการ ในยุคหลังการแพร่ระบาด

ทักษะด้านเน็ตเวิร์กที่เป็นที่ต้องการ ในยุคหลังการแพร่ระบาด

แบ่งปัน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนมุมมองขององค์กรทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านเครือข่าย และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปลี่ยนจากแค่เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจมาเป็นเทคโนโลยีที่ผสานผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่างก็ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเวอร์ช่วลในการประชุมผ่านวิดีโอ ใช้ทูลประสานงานต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากเครือข่ายมากมาย ทำให้ทักษะด้านเครือข่ายที่ตลาดต้องการได้เปลี่ยนไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน วางระบบ บำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของกิจกรรมบนเครือข่าย ซึ่งมีการรวบรวมทักษะด้านเน็ตเวิร์กที่เป็นที่ต้องการของเหล่าผู้บริหารด้านไอทีมากที่สุดในตอนนี้อยู่ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. การมีความสามารถหลากหลายด้าน
เนื่องจากโลกไอทีกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นเวลานาน จนทำให้องค์กรไม่ได้มีเวลาเหลือมากพอที่จะนั่งสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรเหมือนกับช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น ทุกองค์กรตอนนี้จึงต้องการวิศวกรเครือข่ายที่เป็นงานได้ตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานได้ทุกอย่าง มีประสบการณ์มากกว่าทักษะพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงตรวจหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

2. ความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์
ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมมิ่งอย่างภาษา Python ที่รู้วิธีตั้งค่า และจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายผ่าน API ของผู้ให้บริการคลาวด์ได้ ยิ่งในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคเช่นนี้ ยิ่งเร่งให้องค์กรทั้งหลายย้ายขึ้นไปบนพับลิกคลาวด์เร็วกว่าแต่ก่อนมาก

3. ด้านการรักษาความปลอดภัย
เมื่อทุกคนหันมาทำงานจากบ้านอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้บริหารตระหนักได้ว่าเรื่องของเน็ตเวิร์กและความปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่ต้องผสานเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถาวร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะกระทบกับธุรกิจในช่วงเปราะบางนี้

ที่มา : Networkcomputing