หน้าแรก Storage Backup Solution Synology สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจภาคการผลิต ด้วยโซลูชันด้านการจัดเก็บข้อมูลพร้อมระบบป้องกัน Ransomware ขั้นสูง

Synology สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจภาคการผลิต ด้วยโซลูชันด้านการจัดเก็บข้อมูลพร้อมระบบป้องกัน Ransomware ขั้นสูง

แบ่งปัน

ในปัจจุบัน อาจจะกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีด้านไอทีเพื่อจะก้าวสู่สิ่งที่เรียกว่า “อุตสาหกรรม 4.0” ตลอดจนการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมา ทั้งหมดล้วนส่งผลทำให้องค์กรภาคธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัลมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า Digital Transformation

โดยองค์ประกอบที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลนั้น มีองค์ประกอบอยู่มากมาย ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการใช้งาน, ระบบข้อมูลที่เพิ่มอย่างมหาศาล ซึ่ง IDC ได้คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกจะสูงถึงระดับ 175 ZB (เซตตาไบต์) โดยมาจากทั้ง การสร้างข้อมูลจากการใช้งานของยูสเซอร์, การใช้งานโซลเชียลมีเดีย, การสร้างข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT, และข้อมูลจากแมชชีนทั้งหลาย เป็นต้น

รวมไปถึงองค์กรยังต้องคำนึงถึงเรื่องประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่นับวันก็มีทวีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภัยด้าน Ransomware ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องจับตาภัยดังกล่าวเป็นพิเศษ โดยจากข่าวล่าสุดที่ได้นำเสนอผ่านทาง ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCert) พบว่า Ransomware สร้างความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั่นทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลมากขึ้น – (ที่มา : ThaiCert – https://bit.ly/4b6XbFl)

Synology กับเทคโนโลยีในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลอันล้ำสมัย

“คุณรหัท บุญตันจีน” Account Manager ของทาง Synology

Enterprise ITPro ได้มีโอกาสพูดคุยกับ “คุณรหัท บุญตันจีน” Account Manager ของทาง Synology ของทาง Synology เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อมูลที่มีการขยายตัวมากขึ้น รวมไปถึงภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายให้กับข้อมูลซึ่งไปสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโซลูชันและเทคโนโลยีของทาง Synology ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยคุณรหัท เล่าให้ฟังว่า Synology ตระหนักถึงเรื่องราวในข้างต้นเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อภาคการผลิตโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็นกลุ่มโซลูชันสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

ในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณของข้อมูลที่จะมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการซิงค์ไฟล์ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  โดยในภาคการผลิตนั้น ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Synology นำข้อมูลมาเพื่อการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ Synology ทำอยู่ คือ การผลักดัน โซลูชันต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนของข้อมูลที่มีมากยิ่งขึ้น  เช่น นำเสนอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้แก่ลูกค้าในระดับเพตาไบต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมาช่วยผู้ผลิตที่มีการเก็บข้อมูลในไซต์ที่ใหญ่มาก โซลูชันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดี และตอบโจทย์ได้มากที่สุด

2. กลุ่มโซลูชันด้านการปกป้องข้อมูล (Data Protection)

Synology มองว่าปัจจุบันทุกคนต่างรับรู้ถึงอันตรายจาก Ransomware ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยตัวเลขความเสียหายกว่า 46,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ นับว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมาก หากองค์กรไม่มีความรู้ และการป้องกันที่เพียงพอ ข้อมูลอาจเกิดความเสียหาย หรือสูญหายได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของระบบการผลิต โซลูชันการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมและครบวงจรของ Synology มีความสามารถทั้งในการ Backup ข้อมูลสำรองไว้หากเกิดปัญหา และโซลูชันในการป้องกันการถูกบุกรุกด้วยระบบ Access Control ที่ได้มีการนำเอา Software เข้ามาช่วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้ได้

3. กลุ่มโซลูชันด้านระบบการเฝ้าระวังข้อมูล (Surveillance)

การเฝ้าระวังเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบกล้องวงจรปิด โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการกล้องวงจรปิด (IP Camera) อันเนื่องจาก กล้องมาจากหลากหลายยี่ห้อทำให้ต้องแยกการบริหารจัดการ อีกทั้งซอฟต์แวร์ของแต่ละกล้องจะดูแลได้เฉพาะยี่ห้อของตนเอง ทำให้ฝ่ายไอทีต้องเรียนรู้และศึกษาการใช้งานในซอฟต์แวร์ในหลายยี่ห้อเช่นกัน Synology จึงพัฒนาระบบการดูแลและจัดการกล้องวงจรปิด Surveillance Station Centralized Management System (CMS) จึงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Synology บริหารจัดการกล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงงานได้จากอินเทอร์เฟซเดียว นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดการสำหรับโรงงานที่มีหลายไซต์

กรณีศึกษาในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างเลือกใช้ Synology

ที่ผ่านมาทาง Synology ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยมีลักษณะความต้องการการใช้งานโซลูชันที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของบริษัทดังกล่าวประกอบด้วย

Toyota Motor Vietnam

Synology ได้มีส่วนสำคัญในการเข้าไปดูแล ศูนย์การผลิตโตโยต้าที่ประเทศเวียดนาม โดยความท้าทายในการทำงานของลูกค้านี้ประกอบด้วย

– การ Backup ข้อมูลต่างๆ ในไลน์การผลิต
– การทำให้ระบบรันบน Virtual Machine
– การป้องกันและปกป้องข้อมูลจากภัย Ransomware
– ต้องการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

ไดอะแกรมเบื้องต้นที่ทาง Synology เข้าไปวางระบบให้กับทาง Toyota Motor Vietnam

การเข้าไปจัดการปัญหาของ Synology ก็คือนำเอาฟีเจอร์ในการบริหารจัดการข้อมูล ไมว่าจะเป็นระบบสตอเรจในการสำรองข้อมูลที่สามารถทำการ Backup และ Recovery หากเกิดปัญหากับข้อมูล และนอกจากนั้นยังเสริมด้วยเทคโนโลยีในการป้องกัน Ransomware ที่เป็นฟีเจอร์รุ่นใหม่ Immutable Snapshot มาเสริมแกร่งให้กับลูกค้าอีกด้วย

ในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายนั้น ทาง Synology มีซอฟต์แวร์ด้านการสำรองข้อมูลให้กับลูกค้าได้ใช้ฟรี ตัวอย่างเช่น  Active backup for business และ Hyper backup Snapshot จะเป็นโซลูชันที่ส่งมอบไปพร้อมกับอุปกรณ์ NAS เลย ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการ Backup ได้อย่างมาก (ในขณะที่ระบบสตอเรจอื่นๆ จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ในการ Backup เพิ่มเติม)

Thai Nippon Foods

Thai Nippon Foods เป็นอีกหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบปัญหาในส่วนของการจัดการด้านข้อมูล เนื่องจากระบบการจัดเก็บและกู้คืนข้อมูลแบบดั้งเดิมนั้นมีความล่าช้า ส่งผลให้การทำงานหยุดชะงักได้ อีกทั้งยังพบว่ามีการถูกโจมตีจากทางภัยไซเบอร์ Ransomware ด้วยเช่นกัน

โดย Thai Nippon Foods ได้แก้ปัญหาทั้งสองประเด็นดังกล่าวได้เลือกใช้โซลูชันจาก Synology เช่น

– Active Backup for Business สำหรับการลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกู้คืนระบบ (RTO)
– Synology High Availability สำหรับป้องกันเซิร์ฟเวอร์และระบบการผลิตที่สำคัญหยุดทำงาน

Thai Nippon Foods เลือกใช้ระบบของ Synology ทั้งในเชิงของการ Backup และเพิ่ม Availability

 

Shiseido

Shiseido เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าในด้านของคอสเมติก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า บริษัทจะมีข้อมูลจำนวนมากมายอีกทั้งข้อมูลต่างๆ ก็มีความซ้ำซ้อนกัน ทาง Synology จึงได้ใช้โซลูชันและเทคโนโลยีในการลดความซ้ำซ้อนของตนเองเข้าไปช่วยให้บริษัท Shiseido สามารถจัดการกับไฟล์ที่มีความซ้ำซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดพื้นที่ลดลงได้ถึง 52%

Synology Active Backup for Business สำหรับการจัดการด้านความซ้ำซ้อนของข้อมูล

 

ไทยน้ำตาล กาญจนบุรี

บริษัท ไทยน้ำตาล กาญจนบุรี นับเป็นกรณีศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ทาง Synology ได้เข้าไปดูแล โรงงานแห่งนี้มีขนาดใหญ่และมีโรงงานย่อยเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่โรงงานนี้ประสบก็คือ การใช้งานกล้องวงจรปิดที่มีหลายยี่ห้อและมีจำนวนมากมาย ทำให้การตรวจดูไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ต้องผ่านซอฟต์แวร์ในการจัดการกล้องจากหลากหลายยี่ห้อด้วเช่นกัน ทาง Synology จึงได้ช่วยเหลือลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี Network Video Recorder ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ NAS เข้ามาใช้ในการจัดเก็บและตรวจดูไฟล์จากกล้องของโรงงานทุกตัวได้ทั้งหมด (NVR ของ Synology รองรับกล้องได้สูงสุดถึง 8,400 รุ่นจาก 150 ยี่ห้อ) ช่วยให้ทางบริษัท ไทยน้ำตาล กาญจนบุรี ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ไดอะแกรมการปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไฟล์วิดีโอของระบบ Surveillance ของไทยน้ำตาล กาญจนบุรี

แนวทางสำคัญของ Synology ที่ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กรลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณรหัทได้ทบทวนให้เราทราบถึงความอันตรายของภัยคุกคามอย่าง Ransomware ที่ปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่คอยโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นก็ยังมีภัยหลอกลวงอย่างเช่น Phishing รวมถึงการถูกเจาะเข้าระบบผ่านทางการสุ่ม Username และ Password ตลอดจนการสร้างความพร้อมในการรองรับการกู้คืนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ย่างรวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้น Synology จึงได้พัฒนาโซลูชันในการตอบโจทย์แก่องค์กรธุรกิจได้หลากหลายแนวทาง

การใช้ระบบ Access Control เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

Synology มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Adaptive multi-factor authentication (AMFA) เพื่อยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัย ในการป้องกันการเข้าถึงระบบผ่านทางการทำออเทนติเคชันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคีย์ในทุกคร้งที่ใช้งาน (ทุกๆ 20 วินาที) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านที่มีความยากเช่นในอดีตอีกต่อไป อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีในการทำ Auto Blocking สามารถที่จะบล็อกไอพีที่มีพฤติกรรมในการล็อกอินที่มากเกินไป (ซึ่งอาจจะสงสัยได้ว่าเป็นการโจมตีจากแฮ็กเกอร์) เป็นต้น

การบริหารจัดการระบบไฟล์ข้อมูล (File Management) ด้วยฟีเจอร์การเข้ารหัส

สิ่งสำคัญในการป้องกันข้อมูลการ “เข้ารหัสไฟล์” ทั้งนี้เพื่อให้มีการมั่นใจได้ว่าไฟล์จะมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยคุณรหัทกล่าวว่าทาง Synology มีโซลูชันที่ชื่อว่า WriteOnce เป็นเทคโนโลยีลักษณะแบบ WORM (Write Once, Read Many) ช่วยให้แฮ็กเกอร์ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขไฟล์ที่มีการเข้ารหัสได้

เพิ่มความแข็งแกร่งและคอยตรวจสอบช่องโหว่พร้อมทีมงาน PSIRT

คุณรหัทเสริมว่าในส่วนของนอกเหนือจากการ Backup ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมแล้ว Synology ยังได้จัดตั้งทีมงานที่่ชื่อว่า “Product Security Incident Response Team” หรือ PSIRT เป็นทีมงานที่จะคอยตรวจสอบและเช็กระบบอยู่ตลอดเวลา หากพบว่าจุดใดมีปัญหาหรือมีรอยรัว ก็จะคอยทำการสร้างแพ็ตช์ออกมาเพื่อแก้ไขให้ผลิตภัณฑ์ของ Synology นั้นได้อัปเดตอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานว่าระบบของพวกเขามีความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลา

สร้างสรรค์ระบบที่มีความพร้อมในการทำงานที่สูง (High Availability)

ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Disaster หรือ ภัยพิบัติในแง่มุมต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีไลน์การผลิตเกิดหยุดชะงักด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันทางด้านระบบไอทีสตอเรจ ก็อาจจะก่อนให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ ทาง Synology จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเช่น SHA (Synology High Availability) ที่ช่วยกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบจะทำการ Replicate ข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักที่ทำงาน (Active Server) ไปเก็บไว้ยังเครื่องที่สแตนด์บายไว้ (Passive Server) ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าระบบของพวกเขาจะมีความพร้อมในการทำงานได้ทันที

บทสรุป

ความตั้งใจของทาง Synology ก็คือการสร้างระบบการ Backup ที่นอกจากจะช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้เกิดความเสียหายแล้ว ยังได้เพิ่มฟีเจอร์และความสามารถในด้านการป้องกันภัย Ransomware ลงในผลิตภัณฑ์และโซลูชันของตน รวมถึงช่วยให้องค์กรวางใจว่าระบบของพวกเขาจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเทคโนโลยีในการสร้างระบบที่มีความ High Availability ได้อย่างยอดเยี่ยม และนี่คือสิ่งที่ Synology สร้างสรรค์ให้แก่องค์กรอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทาง Synology สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sy.to/qszr3

เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับใช้โซลูชันของ Synology สำหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต https://sy.to/4vvty