หน้าแรก Vendors Aruba Networks Aruba และ SiS เชิญสัมมนา Server Farm Networking Solution with CX Switch

Aruba และ SiS เชิญสัมมนา Server Farm Networking Solution with CX Switch

แบ่งปัน

HPE Aruba และ SiS ขอเรียนเชิญผู้บริหารระบบไอที IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Server Farm Networking Solution with Aruba CX Switch” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: Server Farm Networking Solution with Aruba CX Switch
ผู้บรรยาย: ตัวแทนจากทาง Aruba และ SiS
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Zoom
ภาษา: ไทย

1. แนะนำเกี่ยวกับระบบ Datacenter
– Datacenter Sales Opportunity
– Campus Network vs Datacenter Network
– Why we should have a dedicated switch for servers in datacenter?
– What is ToR, EoR, MoR ? and Comparison

2. โครงสร้างสถาปัตยกรรม Datacenter Networking Architecture
– Common Datacenter Deployment Type and how to determine
– Combined Core Campus vs Dedicated Datacenter Explanation and Comparison

3. เรียนรู้เทคโนโลยี Aruba Datacenter Product
– Aruba CX Model and Positioning
– Aruba CX Advantage and Why Aruba

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/WN_MfxUQvn0SZ2JgOBoQvYKPg

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน