หน้าแรก Networking & Wireless ซังฟอร์ เทคโนโลยี จัดสัมมนาออนไลน์ การสร้างกระบวนการ Continuous Delivery

ซังฟอร์ เทคโนโลยี จัดสัมมนาออนไลน์ การสร้างกระบวนการ Continuous Delivery

แบ่งปัน

ซังฟอร์ เทคโนโลยี ผู้จำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที โซลูชันระบบคลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำระดับโลก จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการสร้างกระบวนการ Continuous Delivery ด้วย Container และ DevOps ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมแบบ CI/CD ด้วย Container และ DevOps อย่างยั่งยืน พร้อมแนะนำเครื่องมือสำหรับองค์กร ที่ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนจากเทคโนโลยีแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมเป็น Cloud-native และแบ่งปันกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการนำแพลตฟอร์ม PaaS มาใช้งานในองค์กร

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ได้แล้วที่ https://sangfor.zoom.us/webinar/register/9516284984492/WN_ACQW1n0YQASUfPy55SinKg