หน้าแรก Security Hacker 192 ลิสต์ล่าสุด! ของไฟล์ Ransomware ประจำปี 2020

192 ลิสต์ล่าสุด! ของไฟล์ Ransomware ประจำปี 2020

แบ่งปัน

ตามรายงานของ Kaspersky ระบุว่าทุกๆ 5 วินาที จะมีการโจมตีแบบ Ransomware เกิดขึ้นบนโลกนี้ ดังนั้นจึงมีเครืองมือในการถอดรหัสตัวภัย Ransomware ออกมามากมาย ถ้าเครื่องคุณถูกล็อกก็ลองใช้เครื่องมือดังกล่าวดู

หลักการของ Ransomware นั้นจะเข้ารหัสไฟล์และเปลี่ยนซัพฟิกซ์ของไฟล์ไปเป็นอย่างอื่น โดยปกติแล้วผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเห็นไฟล์ของตนที่ถูกล็อก และก็เห็นนามสกุลไฟล์ (Extension) ก็พอจะเดาหาเครื่องมือในการถอดรหัสได้บ้าง

สำหรับบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึง List ของนามสกุลไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสจาก Ransomware ว่ามีอะไรบ้าง

micro TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted data
zepto Locky ransomware affected data
cerber Cerber ransomware affected data
locky Locky ransomware affected data
cerber3 Cerber 3 ransomware affected data
cryp1 CryptXXX ransomware affected data
mole CryptoMix (variant) ransomware affected data
onion Dharma ransomware affected data
axx AxCrypt encrypted data
osiris Locky (variant) ransomware affected data
crypz CryptXXX ransomware affected data
crypt Scatter ransomware affected data
locked Various ransomware affected data
odin Locky ransomware affected file
ccc TeslaCrypt or Cryptowall encrypted data
cerber2 Cerber 2 ransomware affected file
sage Sage ransomware affected data
globe Globe ransomware affected file
exx Alpha Crypt encrypted file
good Scatter ransomware affected file
wallet Globe 3 (variant) ransomware affected file
1txt Enigma ransomware affected file
decrypt2017 Globe 3 ransomware affected file
encrypt Alpha ransomware affected file
ezz Alpha Crypt virus encrypted data
zzzzz Locky ransomware affected file
MERRY Merry X-Mas ransomware affected file
enciphered Malware (ransomware) encoded file
r5a 7ev3n ransomware affected file
aesir Locky ransomware affected file
ecc Cryptolocker or TeslaCrypt virus encrypted file
enigma Coverton ransomware affected file
cryptowall Encrypted file by Cryptowall ransomware
encrypted Various ransomware affected file
loli LOLI RanSomeWare ransomware affected file
breaking_bad Files1147@gmail(.)com ransomware affected file
coded Anubis ransomware affected file
ha3 El-Polocker affected file
damage Damage ransomware affected file
wcry WannaCry ransomware affected file
lol! GPCode ransomware affected file
cryptolocker CryptoLocker encrypted file
dharma CrySiS ransomware affected file
MRCR1 Merry X-Mas ransomware affected file
sexy PayDay ransomware affected files
crjoker CryptoJoker ransomware affected file
fantom Fantom ransomware affected file
keybtc@inbox_com KeyBTC ransomware affected file
rrk Radamant v2 ransomware affected file
legion Legion ransomware affected file
kratos KratosCrypt ransomware affected file
LeChiffre LeChiffre ransomware affected file
kraken Rakhni ransomware affected file
zcrypt ZCRYPT ransomware affected file
maya HiddenTear (variant) ransomware affected file
enc TorrentLocker ransomware affected file
file0locked Evil ransomware affected file
crinf DecryptorMax or CryptInfinite ransomware affected file
serp Serpent (variant) ransomware affected file
potato Potato ransomware affected file
ytbl Troldesh (variant) ransomware affected file
surprise Surprise ransomware affected file
angelamerkel Angela Merkel ransomware affected file
windows10 Shade ransomware affected file
lesli CryptoMix ransomware affected file
serpent Serpent ransomware affected file
PEGS1 Merry X-Mas ransomware affected file
dale Chip ransomware affected file
pdcr PadCrypt Ransomware script
zzz TeslaCrypt ransomware encrypted file
xyz TeslaCrypt ransomware encrypted file
1cbu1 Princess Locker ransomware affected file
venusf Venus Locker ransomware affected file
coverton Coverton ransomware affected file
thor Locky ransomware affected file
rnsmwr Gremit ransomware affected file
evillock Evil-JS (variant) ransomware affected file
R16m01d05 Ransomware affected data
wflx WildFire ransomware affected file
nuclear55 Nuke ransomware affected file
darkness Rakhni ransomware affected file
encr FileLocker ransomware affected file
rekt HiddenTear (variant) ransomware affected file
kernel_time KeRanger OS X ransomware
zyklon ZYKLON ransomware affected file
Dexter Troldesh (variant) ransomware affected file
locklock LockLock ransomware affected file
cry CryLocker ransomware affected file
VforVendetta Samsam (variant) ransomware affected file
btc Jigsaw Ransomware affected file
raid10 Globe [variant] ransomware affected file
dCrypt DummyLocker ransomware affected file
zorro Zorro ransomware affected file
AngleWare HiddenTear/MafiaWare (variant) ransomware affected file
EnCiPhErEd Xorist Ransomware affected file
purge Globe ransomware affected file
realfs0ciety@sigaint.org.fs0ciety Fsociety ransomware affected file
shit Locky ransomware affected file
atlas Atlas ransomware affected file
exotic Exotic ransomware affected file
crypted Nemucod ransomware affected file
padcrypt PadCrypt ransomware affected file
xxx TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
hush Jigsaw ransomware affected file
bin Alpha/Alfa ransomware affected file
vbransom VBRansom 7 ransomware affected file
RMCM1 Merry X-Mas ransomware affected file
cryeye DoubleLocker ransomware affected data
unavailable Al-Namrood ransomware affected file
braincrypt Braincrypt ransomware affected file
fucked Manifestus ransomware affected file
crypte Jigsaw (variant) ransomware affected file
_AiraCropEncrypted AiraCrop Ransomware affecte file
stn Satan ransomware affected file
paym Jigsaw Ransomware affected file
spora Spora ransomware affected file
dll FSociety ransomware affected file
RARE1 Merry X-Mas ransomware affected file
alcatraz Alcatraz Locker ransomware affected file
pzdc Scatter ransomware affected file
aaa TeslaCrypt ransomware encrypted file
encrypted Donald Trump ransomware affected file
ttt TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
odcodc ODCODC ransomware affected file
vvv TeslaCrypt 3.0 ransomware encrypted file
ruby Ruby ransomware affected file
pays Jigsaw Ransomware affected file
comrade Comrade ransomware affected file
enc Cryptorium ransomware affected file
abc TeslaCrypt ransomware encrypted file
xxx help_dcfile ransomware affected file
antihacker2017 Xorist (variant) Ransomware affected file
herbst Herbst ransomware affacted file
szf SZFLocker ransomware affected file
rekt RektLocker ransomware affected file
bript BadEncriptor ransomware affected file
crptrgr CryptoRoger ransomware affected file
kkk Jigsaw Ransomware affected file
rdm Radamant ransomware affected file
BarRax BarRax (HiddenTear variant) ransomware affected file
vindows Vindows Locker ransomware affected file
helpmeencedfiles Samas/SamSam ransomware affected file
hnumkhotep Globe 3 ransomware affected file
CCCRRRPPP Unlock92 ransomware affected file
kyra Globe ransomware affected file
fun Jigsaw Ransomware affected file
rip KillLocker ransomware affected file
73i87A Xorist Ransomware affected file
bitstak Bitstak ransomware affected file
kernel_complete KeRanger OS X ransomware file
payrms Jigsaw Ransomware affected file
a5zfn Alma Locker ransomware affected file
perl Bart ransomware affected file
noproblemwedecfiles​ Samas/SamSam ransomware affected file
lcked Jigsaw (variant) ransomware affected file
p5tkjw Xorist Ransomware affected file
paymst Jigsaw Ransomware affected file
magic Magic ransomware affected file
payms Jigsaw Ransomware affected file
d4nk PyL33T ransomware affected file
SecureCrypted Apocalypse ransomware affected file
paymts Jigsaw Ransomware affected file
kostya Kostya ransomware affected file
lovewindows Globe (variant) ransomware affected file
madebyadam Roga ransomware affected file
powerfulldecrypt Samas/SamSam ransomware affected file
gefickt Jigsaw (variant) ransomware affected file
kernel_pid KeRanger OS X ransomware file
ifuckedyou SerbRansom ransomware affected file
grt Karmen HiddenTear (variant) ransomware affected file
conficker Conficker ransomware affected file
edgel EdgeLocker ransomware affected file
PoAr2w Xorist Ransomware affected file
oops Marlboro ransomware affected file
adk Angry Duck ransomware affected file
encrypted KeRanger OS X ransomware affected file
Whereisyourfiles Samas/SamSam ransomware affected file
czvxce Coverton ransomware affected file
theworldisyours Samas/SamSam ransomware affected file
info PizzaCrypts Ransomware affected file
razy Razy ransomware affected file
rmd Zeta ransomware affected file
fun Jigsaw (variant) ransomware affected file
kimcilware KimcilWare ransomware affected file
paymrss Jigsaw Ransomware affected file
dxxd DXXD ransomware affected file
pec PEC 2017 ransomware affected file
rokku Rokku ransomware affected file
lock93 Lock93 ransomware affected file
vxlock vxLock ransomware affected file
pubg PUBG ransomware affected data
crab GandCrab ransomware affected data

 

ที่มา : Techviral