หน้าแรก Home Product Update ผลิตภัณฑ์ Samsung Wisenet-SmartCam A1

[Product update] ผลิตภัณฑ์ Samsung Wisenet-SmartCam A1

แบ่งปัน
Samsung Wisenet-SmartCam A1

อุปกรณ์ความปลอดภัยตามบ้านที่อัจฉริยะขึ้นไปอีก อย่าง Samsung Wisenet-SmartCam A1 Home Security System ที่ให้ความปลอดภัยครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกบ้าน ด้วยกล้องความละเอียด 1080p สำหรับภายใน ที่สามารถแพนกล้องได้กว้างถึง 350 องศา (ใช้เลนส์ไวด์ถึง 130 องศา), และกล้องภายนอก (ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่) ความละเอียด 720p ตัวระบบมีกล้องแพนได้ที่เคลื่อนที่ออกจากฐาน เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุภายในบริเวณที่กำหนดได้ด้วย