หน้าแรก Data Center โปแลนด์ไฟเขียว! เตรียมผุด “ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ” พื้นที่ประมาณ 2,000 ตรม.

โปแลนด์ไฟเขียว! เตรียมผุด “ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ” พื้นที่ประมาณ 2,000 ตรม.

แบ่งปัน

รัฐบาลโปแลนด์กำลังวางแผนที่จะสร้าง “ดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศ” แห่งใหม่ ที่ประกอบด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ย่อยสามแห่งที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ โดยระบุไว้ในร่างกฎหมายที่ออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีว่าจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ‘National Data Processing Center’ (KCPD)

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการควบคุมจัดการข้อมูลและแอพพลิเคชั่นของภาครัฐ โดยดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่จะเปิดให้ทำโคโลเคชั่น และใช้ขยายระบบเดิมของรัฐที่มีอยู่ เผื่อไปถึงระบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

คาดว่าจะช่วยเพิ่มความพร้อมการให้บริการจากภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการรับประกันว่ามีสถานที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บเอสารราชการ และคลาวด์ของรัฐบาล เป็นต้น

ดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ย่อย 3 แห่งที่กินพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร (ประมาณ 21,500 ตารางฟุต) ต่อแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างช่วงปี 2024 – 2026

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – ICT-NN