หน้าแรก Home feature เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “รับมือ New Normal ด้วย Digital Transformation”

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “รับมือ New Normal ด้วย Digital Transformation”

แบ่งปัน

Metro Systems BIG Channel ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Streaming Live ภายใต้งาน พลิกธุรกิจอย่างก้าวกระโดด รับมือกับ New Normal โดยเป็นการผสานเอาเทคโนโลยี Digital Transformation มาช่วยในการรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.

รายละเอียดงานสัมมนาออนไลน์

หัวข้อ : พลิกธุรกิจอย่างก้าวกระโดด รับมือ New Normal ด้วย Digital Transformation
วันเวลา : พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผู้บรรยาย :
– คุณกิตติพงษ์ อัศวพชยนต์ SWG Country Manager บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
– คุณเกษมสันต์ วีระกูล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญ AEC
– คุณมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รูปแบบการบรรยาย : Streamin Live (บรรยายเป็นภาษาไทย)

การลงทะเบียน

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 50 ท่านแรก และอยู่ร่วมจนจบสัมมนา พร้อมกรอกแบบสอบถามครบถ้วน รับ e-Voucher food & beverage มูลค่า 200 บาท (สแกน QR Code ได้จากมือถือ) หรือลงทะเบียนได้ที่ Link นี้ – https://bit.ly/36JaRqh

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ e-Coupon ไว้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งาน (End User) และลงทะเบียน (Register) ด้วยอีเมล์ขององค์กรเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมติดตที่ : 02-089-4938 อีเมล์ : supapthu@metrosystems.co.th