หน้าแรก Security เชิญร่วมรับฟัง TREND MICRO WEBINAR ในหัวข้อ “NEW NORMAL AFTER COVID-19 : Cybersecurity Solution...

เชิญร่วมรับฟัง TREND MICRO WEBINAR ในหัวข้อ “NEW NORMAL AFTER COVID-19 : Cybersecurity Solution for Your Business Safety”

แบ่งปัน

เทรนด์ ไมโคร ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “NEW NORMAL AFTER COVID-19 : Cybersecurity Solution for Your Business Safety” ร่วมฟังวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับ NEW NORMAL ด้วยเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณและองค์กรปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

โดยการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ จะมีคุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมกับคุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ร่วมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ซึ่ง TREND MICRO LIVE WEBINAR จะจัดขึ้นใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ทุกท่านสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังข้อมูล TREND MICRO LIVE WEBINAR ในหัวข้อ “NEW NORMAL AFTER COVID-19 : Cybersecurity Solution for Your Business Safety” ได้ที่ http://webinar.varpevent.com/trendmicro/new-normal