หน้าแรก News & Event Netka จับมือ InfinitiesSoft และทัช เทคโนโลยี

Netka จับมือ InfinitiesSoft และทัช เทคโนโลยี

แบ่งปัน

คุณนิพัสตราภรณ์ เจียมโชติพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเน็ตก้า ซิสเต็ม และ Mr.Josh Chai, COO InfinitiesSoft และคุณ ชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทัช เทคโนโลยี ร่วมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรรวมซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรไอที ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลาวด์ และบริหารจัดการไวไฟ เข้าเป็นโซลูชันเดียวกัน