หน้าแรก Vendors Microsoft ไมโครซอฟท์เปิดตัว AI Coach สำหรับ PowerPoint

ไมโครซอฟท์เปิดตัว AI Coach สำหรับ PowerPoint

แบ่งปัน

ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มฟีเจอร์โค้ชหรือการแนะนำการทำงานนำเสนอที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใน PowerPoint เวอร์ชั่นบนเว็บ ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมงานนำเสนอที่สำคัญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับคุณได้แบบทันที

การพูดต่อหน้าสาธารณะนั้นมักเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนส่วนใหญ่ บางครั้งจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งทางไมโครซอฟท์ก็ได้ให้แนวทางแก้ปัญหาโดยเพิ่มฟีเจอร์ที่ชื่อ PowerPoint Presentation Coach ที่ช่วยฝึกฝีมือให้คุณได้

Powerpoint Coach นี้จะมองไปที่ปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ จังหวะการนำเสนอ การอ่านสไลด์ และการเลือกคำ นั่นคือ โค้ช AI นี้จะคอยตรวจหาสิ่งผิดปกติในปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าว อย่างแรกคือ “จังหวะ” โดยดูว่าคนนำเสนอพูดช้าหรือเร็วและมีปัญหาไหม

ต่อมาเป็น “การอ่านสไลด์” ที่ตรวจว่าคุณได้อ่านคำพูดที่ซ้ำกับบนสไลด์ไปเท่าไร จากนั้นสุดท้ายเป็นเครื่องมือตรวจสอบการใช้คำพูดที่ผิดปกติ เช่น “อืม” “อ่า” “จริงๆ แล้ว” “ในความเป็นจริงแล้ว” เป็นต้น เพื่อแนะนำการปรับปรุงเพิ่มเติม

ที่มา : CB