หน้าแรก Vendors Microsoft Microsoft จับมือ D-Link ผุดโครงการ Super Wi-Fi เพื่อบริการระบบไร้สายแก่เขตชนบทห่างไกล

Microsoft จับมือ D-Link ผุดโครงการ Super Wi-Fi เพื่อบริการระบบไร้สายแก่เขตชนบทห่างไกล

แบ่งปัน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้น ประธานของ D-Link นาย John Hsuan กล่าวที่กรุงไทเปว่า ได้ร่วมมือกับทางไมโครซอฟท์เพื่อพัฒนา Wi-Fi ในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกลทั่วโลกให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยใช้ชื่อโปรเจ็กต์ว่า “Super Wi-Fi” ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายครั้งนี้จะใช้มาตรฐาน 802.11af ที่ดึงเอาแบนด์วิธในย่านความถี่ต่ำกว่าสัญญาณโทรทัศน์ที่ว่างอยู่ขณะนี้ หรือที่เรียกว่าย่าน “White Space” มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสัญญาณในย่านความถี่นี้จะเดินทางได้ไกลกว่าย่านความถี่สูง

โครงการนี้จะเริ่มนำร่องในสหรัฐฯ ก่อน แล้วจะเป็นคิวของอีกสามประเทศถัดไปที่ยังไม่ได้เปิดเผยขณะนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกประเทศ โดยเฉพาะประชากรในรุ่นถัดไปให้มีการเชื่อมต่ออย่างทั่วถึงและดียิ่งขึ้น เน้นที่เขตชุมชนที่ด้อยพัฒนาทั่วโลกก่อน

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไมโครซอฟท์นำย่านความถี่ว่าง “White Space” มาใช้พัฒนาเครือข่าย Mesh ต้นทุนต่ำในท้องถิ่น เมื่อปีที่แล้ว ไมโครซอฟท์ก็มีการใช้ White Space ในการบริการการสื่อสารช่วงที่มีภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ด้วย นอกจากนี้ ในประเทศกาน่าก็ยังได้ให้อนุญาตไมโครซอฟท์ในการใช้ย่านความถี่ฟรีดังกล่าวเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย รวมถึงต้นปีนี้ที่ไมโครซอฟท์วางแผนจะใช้ White Space แก้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคนอินเดียกว่าหนึ่งพันล้านคน

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/microsoft-partners-with-d-link-to-deliver-speedier-wi-fi-in-rural-regions/