หน้าแรก News & Event Leap Solutions Asia เข้าร่วมงานสัมมนา Asia IoT Business Platform แนะนำเทคโนโลยี Leap GIO Cloud

Leap Solutions Asia เข้าร่วมงานสัมมนา Asia IoT Business Platform แนะนำเทคโนโลยี Leap GIO Cloud

แบ่งปัน

Leap Solutions Asia เข้าร่วมงานสัมมนางาน Asia IoT Business Platform ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับโครงการประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ความกระจ่างต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานบริการของรัฐบาลไทยต้องเผชิญในการประยุกต์และนำโครงการ IoT ไปใช้งานจริง

ภายในงาน Leap Solutions Asia ได้แนะนำ Leap GIO Cloud และ Leap GIO Public New Generation ไปร่วมจัดแสดง อีกทั้งยังบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “How cloud solutions can help businesses focus on core activities and increase efficiency” โดยวิทยากรจากบริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย Mr. Junichiro Fumizono, Commercial Director

พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ บรรยาย และตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจากบริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย Mr. Junichiro Fumizono, Commercial Director และ คุณอดิศักดิ์ จาบทะเล Operation Director


สำหรับงาน Asia IoT Business Platform  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ห้องมณียา บอลรูม งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

ท่านใดสนใจใช้งานฟรี Leap GIO Public Cloud ที่ : http://www.leapsolutions.co.th/en/page/66/LeapGIOPublic
หรือสามารถติดต่อไปได้ที่ Main Line : (+66) 2.080.9800 , Helpdesk Line :  (+66) 2.080.9822
อีเมล์ที่ Support Team : support@leapsolutions.co.th , Sales Team: sales@leapsolutions.co.th