หน้าแรก News & Event KMIDS ปูฐานนักวิทย์ นักไอที เตรียมจัดงาน Open House

KMIDS ปูฐานนักวิทย์ นักไอที เตรียมจัดงาน Open House

แบ่งปัน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หรือ KMIDS  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน “Open House: The Best of Science and Technology International School”  ภายในงาน ท่านจะมีโอกาสได้รับฟังแนวคิด “เหตุใด สจล. จึงต้องมีโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “อะไรทำให้หลักสูตรเรามีความพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่น” จากทั้งอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษาแรก (สิงหาคม 2560) จะเริ่มเปิดสอนในระดับ Middle School ที่เกรด 7 (เทียบเท่า ม. 1) และ High School ที่เกรด 10 (เทียบเท่า ม. 4)

ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นประธานเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำปรึกษา เพื่อแนะแนวการเรียนเพื่อช่วยในการวางแผนการเรียนสำหรับบุตรหลานของท่าน  นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดง Virtual Classroom และ Intelligent Smart Classroom พร้อมด้วยการโชว์การทำงานของ Robot จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie  Mellon University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Top 10 ทางด้านซอฟต์แวร์เอ็นจิเนียริ่งจากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

งาน “Open House: The Best of Science and Technology International School” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาตามความสะดวกของท่านผู้ปกครอง โดยช่วงเช้าจะจัดในเวลา 8.30-11.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอพระชุมเจ้าพระยา  สุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 063-9318111, 088-8926111, 0924894111  และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://kmids.cloudapp.net หรือเข้าไปที่ www.kmids.kmitl.ac.th , FB page KMIDS