หน้าแรก News & Event ICDL ลงนามความร่วมมือกับ คณะผู้บริหาร Thai Global College

ICDL ลงนามความร่วมมือกับ คณะผู้บริหาร Thai Global College

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้  คณะผู้บริหาร  Thai Global College โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ICDL (International Computer Driving License) วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ICDL   ในโอกาสนี้ ICDL ได้มอบได้รับมอบป้าย ICDL Accredited Test Centre ให้แก่ Thai Global College ด้วย