หน้าแรก Storage Backup Solution สัมภาษณ์พิเศษ HPE กับโซลูชั่น “PTRaas” – Protect Ransomware as a Service

สัมภาษณ์พิเศษ HPE กับโซลูชั่น “PTRaas” – Protect Ransomware as a Service

แบ่งปัน
VDO สัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารระดับสูงจาก 3 องค์กรด้านไอทียักษ์ใหญ่ระดับโลก กับเรื่องราวดีๆ ประเด็นที่น่าจับตาเกี่ยวกับภัยร้าย Ransomware พร้อมกับการผนึกพลังร่วมกันในการพัฒนาโซลูชั่น “PTRaas” – Protect Ransomware as a Service โดยออกแบบป้องกันสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ภายใต้นิยามของการป้องกันที่เรียกว่า “Last Line of Defense – ปราการด่านสุดท้ายขององค์กร”
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
HPE – Tel : 02 353 0999
SiS Cloud – Tel : 02 020 3626
Yip In Tsoi – Tel : 02 353 8600 # 3210