หน้าแรก Vendors HP Enterprise HPE PointNext Services ช่วยคุณดูแลอุปกรณ์แบบ End to End Solution

HPE PointNext Services ช่วยคุณดูแลอุปกรณ์แบบ End to End Solution

แบ่งปัน

HPE PointNext Services คือ หน่วยงานหนึ่งใน HPE ที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ Enterprise IT ในรูปแบบ End to End Solution โดยรับผิดชอบตั้งแต่การติดตั้ง วิเคราะห์ปัญหา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยวันนี้เรามีบริการ จากทาง HPE PointNext Services มาแนะนำ 3 บริการ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการปัญหาด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ HPE Foundation Care, HPE Proactive Care, HPE Datacenter Care

HPE Foundation Care คือ การให้บริการในรูปแบบ On-site hardware support เมื่ออุปกรณ์มีปัญหา HPE จะส่ง Certified engineer เข้าไปจัดการปัญหา หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย โดยทำให้การทำงานของอุปกรณ์อยู่บน Service Level Agreement ที่กำหนด โดยสามารถเลือก Service Level Agreement ได้มากมาย ตั้งแต่ Next Business จนไปถึง 24×7 4 Hours response รวมไปถึงครอบคลุม ชิ้นส่วนต่างๆในตัวเครื่อง ทำให้อุปกรณ์ทั้งเครื่องมีระยะเวลาที่เท่ากัน เช่น 3ปี, 4ปี, 5ปี เป็นต้น และยังคลอบคลุมไปในส่วนของซอฟแวร์ว่าสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์หรือไม่ ต้องในซอฟแวร์เวอร์ชั่นไหน ต้องในไดร์เวอร์เวอร์ชั่นไหน ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกับซอฟแวร์ได้อย่างไม่มีปัญหา

HPE Proactive Care คือ การให้บริการในรูปแบบที่เหนือกว่าการให้บริการแบบ HPE Foundation Care โดยสามารถทำ Pre-Failure alerts ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทำให้ลด Down time ที่เกิดขึ้นในระบบ รวมทั้งยังมี Proactive report ให้ลูกค้า ทำให้สามารถทราบปัญหาในส่วน Firmware และ Patch ต่างๆได้ โดยทำให้ระบบโดยรวมมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น

HPE Datacenter Care คือ การให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง Data Center โดย HPE จะทำการ Assessment ความต้องการของลูกค้า โดยสามารถคลอบคลุม Multi-vendor ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในรูปแบบ Single Point for All Support ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบ IT ขององค์กรมีความมั่นคง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจัดการโดยผู้ชำนาญการ

https://www.youtube.com/watch?v=nH6sb3pCLpA&feature=emb_logo

สนใจผลิตภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถาม ติดต่อ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-012-2222 หรืออีเมล TH-HPE@ingrammicro.com