หน้าแรก Vendors HP Enterprise เรียนเชิญร่วมงาน HPE Cybersecurity Day (14 กันยายนนี้)

เรียนเชิญร่วมงาน HPE Cybersecurity Day (14 กันยายนนี้)

แบ่งปัน

จากปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐ และเอกชน ทั้งการเข้ามาเข้ารหัสข้อมูลจาก Ransomware และการขโมยข้อมูลขององค์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกองค์กรต้องตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม HPE ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จึงได้จัดงานสัมมนา HPE Cybersecurity Day เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการรับมือที่ถูกวิธีให้กับทุกองค์กร

รายละเอียดงานสัมมนา
วัน : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
เวลา : 08.30 – 15.30 น.
สถานที่จัดงาน : โรงแรม โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit
วิทยากร : ผู้บรรยายจาก HPE, HPE Aruba, Opentext

คลิกลงทะเบียนที่นี่

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : ทางทีมงานได้เตรียมอาหารว่าง, ของที่ระลึก ให้แก่ท่าน อนึ่งทีมผู้จัดงาน HPE Cybersecurity Day ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมงานสัมมนา และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาของทีมผู้จัดงาน HPE ถือเป็นที่สิ้นสุด