หน้าแรก Webinar เชิญร่วมงานสัมมนา : How to Modernize and Secure Your Infrastructure

เชิญร่วมงานสัมมนา : How to Modernize and Secure Your Infrastructure

แบ่งปัน

องค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ระบบไอทีขององค์กรต้องมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้น และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามกระแสโลก ระบบไอทีขององค์กรที่ถูกนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสม และรวดเร็วตามสถานการณ์ คือเครื่องมือหลักที่จะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต หรือการดำเนินการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เสริมศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ดีการพัฒนาระบบไอทีขององค์กร ก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และ มีเสถียรภาพสูง ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีข้อจำกัดมากมายเช่นทุกวันนี้ องค์กรจะสามารถเตรียมความพร้อม และพัฒนาระบบไอทีให้เหมาะสมได้อย่างไร มาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำ พร้อมช่วยไขข้อสงสัย ให้คุณสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ
วัน: พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา : 10.00 – 12.00 น.
บรรยาย : ภาษาไทย
แพลตฟอร์ม : ระบบออนไลน์

10.00 – 10.15 น. – Welcome Address and Company Overview by Konica
10.15 – 11.10 น. – How to Modernize and Secure Your Infrastructure by Nutanix
11.10 – 11.40 น. – Demonstration – Ease of IT Life by VST ECS
11.40 – 12.00 น. – Q&A ร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้จาก Link ด้านล้างที่นี่
https://forms.gle/RKKNvLUTZuVBxhhC7
หรือติดต่อที่ Konica Minolta Solutions & Services (Thailand) Co., Ltd.
E-Mail: marketing.kmbsth@konicaminolta.com