หน้าแรก Security Tenable แนะวิธีค้นหาและปกป้องทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีปฏิบัติงาน (OT) ของคุณ

Tenable แนะวิธีค้นหาและปกป้องทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีปฏิบัติงาน (OT) ของคุณ

แบ่งปัน
Image credit : Moneycontrol

แม้หลักการของด้านไอที และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ Operational Technology (OT) ได้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนั้น องค์กรต่างๆ ล้วนพบกับความท้าทายในการป้องกันจากอันตราย การจัดการความเสี่ยง และตรวจสอบสินทรัพย์ของตัวเอง

โดยต้องเริ่มจากระบบค้นหาทรัพย์สินและแผนการตรวจจับที่แข็งแกร่ง ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้น เหล่า CISO ต่างพยายามผสานสองส่วนที่แตกต่างกัน แต่มีค่าเท่าเทียมกันของธุรกิจ ได้แก่ส่วนของไอที และเทคโนโลยีปฏิบัติงาน (OT) เข้าด้วยกัน

ซึ่งส่งผลต่อสถานะภาพรวมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรด้านอุตสาหกรรม ดังที่มีการอภิปรายถึงแนวทางดังกล่าวในการสัมมนาผ่านเว็บของ Tenable ที่ชื่อ Practical Industrial Control System Cybersecurity: IT and OT Have Converged, Discover and Defend Your Assets

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย SANS โดยมีผู้เข้าร่วมที่สำคัญได้แก่ Doug Wylieผู้อำนวยการด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของ SANS Instituteและ Dean Parsons เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยสารสนเทศของ Nalcor Energy เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : Tenable