หน้าแรก Applications มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไว้วางใจ RICOH เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์ และสร้างโซลูชั่นไอทีที่ยอดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไว้วางใจ RICOH เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์ และสร้างโซลูชั่นไอทีที่ยอดเยี่ยม

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและการเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาที่เรียน

ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นไปในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความทันยุคสมัยและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่จะส่งเสริมผู้เรียนในทุกด้านดังสโลแกน “สร้างสรรค์สู่สากล สร้างคนสู่อนาคต” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีความโดดเด่นด้านตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการค้า การคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนในภาคใต้ อีกทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองก็มีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญในประเด็นของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก จึงได้วางระบบโครงข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้สะดวก เสริมสร้างระบบการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียนการเรียนออนไลน์ผ่าน MOOC ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้ทั่วโลก พร้อมทั้งมีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่รองรับการใช้งานทั้งบุคลากรและนักศึกษา เช่น i-Service, i-Student, i-Office, i-Learning, บัตรนักศึกษาแบบ Smart Purse (สมาร์ทเพิร์ส) เป็นต้น เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล “Digital Life University”

RICOH พาร์ทเนอร์คู่ใจด้านไอที

เทคโนโลยีและเซอร์วิสเกี่ยวกับการให้บริการและแอปพลิเคชันด้านไอทีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการพัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการมากที่สุด ต่อมาได้พัฒนาแอปพลิเคชันบางส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทาง RICOH เช่นบัตรนักศึกษาแบบ Smart Purse เดิมทีใช้เป็นเพียงบัตรในการตรวจสอบสถานะการเข้าและออกมหาวิทยาลัย และตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา แต่เนื่องด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงมีความประสงค์ให้จัดทำบริการ Share Print ผ่านทางบัตร Smart Purse เพื่อให้นักศึกษาสามารถพิมพ์เอกสารได้ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้การบริการเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย จึงเกิดการพูดคุยและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ RICOH อย่างลงลึก และทาง RICOH ได้แสดงถึงความพยายามอย่างยิ่งในการปรับแก้บางฟังก์ชันเพื่อให้สามารถใช้งานบัตร Smart Purse ในการบริการ Share Print ได้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทาง RICOH อย่างแท้จริง
เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เดิมที่ใช้ก่อนหน้านั้น มีความแตกต่างกันทั้งขนาดและวิธีการใช้งาน พบปัญหาเกิดขึ้นทั้งเรื่องของประสิทธิภาพ หมึกพิมพ์หมดไว (เนื่องจากให้บริการผู้ใช้เป็นจำนวนมาก) รวมถึงการบริการที่ค่อนข้างช้า จึงทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง RICOH ทั้งหมดในภายหลัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ RICOH จำนวนกว่า 30 เครื่องเพื่อให้บริการ Share Print แก่นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ด้วยความไว้วางใจที่มีต่อ RICOH เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซลูชั่นงานพิมพ์และการให้บริการ ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้โซลูชั่นระบบไอทีโดยให้ทาง RICOH เป็นผู้จัดหาเพิ่มเติมเข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบสตอเรจ ที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งRICOH เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นให้อีกด้วย

สร้างคุณค่าที่ดีและเพิ่มประโยชน์สูงสุด

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของทาง RICOH ที่ผ่านมาหลายปี ทำให้พบว่าสิ่งที่โดดเด่นคือประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการใช้งานโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ของ RICOH ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยได้ในเรื่องของบริการShare Print และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ระบบบัตรนักศึกษา Smart Purse ใช้งานร่วมกับบริการดังกล่าวได้ รวมถึงราคาค่าเช่าเครื่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ความต้องการด้านระบบไอทีถือว่าตอบโจทย์การทำงานเป็นอย่างมาก ให้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและเข้าใจถึงการทำงานของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี