หน้าแรก Security Hacker ESET ชี้ SMB ไทย เสี่ยงโดน Ransomware เล่นงานสูงถึง 92%

ESET ชี้ SMB ไทย เสี่ยงโดน Ransomware เล่นงานสูงถึง 92%

แบ่งปัน
มิสเตอร์พาวินเดอร์ วาเลีย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น บริษัท อีเซ็ต

อีเซ็ต (ESET) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจภัยคุกคามทางไซเบอร์กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ ESET 2017 SMBs survey พบว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยเสี่ยงต่อการเกิดข้อมูลรั่วไหลจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบการเข้ารหัสมากที่สุดในภูมิภาค

จากการสำรวจพบว่าธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลสู่ระบบไซเบอร์เป็นสัดส่วนสูง และในจำนวนนั้น 92% เปิดเผยว่าปัญหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้ารหัส ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เช่น ญี่ปุ่นที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 72% อินเดีย 61% ฮ่องกง 57% และสิงคโปร์ 43% นอกจากนี้แล้ว กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยยังเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในภูมิภาคนี้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบการตรวจสอบสิทธิสองปัจจัย (two-factor authentication (2FA)) ซึ่งมีอัตราสูงถึง 77%

ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและเล็กได้มีการปรับนำเอาวิธีการเข้ารหัสข้อมูลมาใช้เป็นมาตรการทางการป้องกันทางไซเบอร์โดย 80% ได้ประยุกต์ใช้การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและอีก 73%เ ลือกที่จะเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งต่อออกไป แม้จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กนั้นยังต้องหามาตรการจัดการที่เข้มข้นมากกว่าในการดูแลปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มิสเตอร์พาวินเดอร์ วาเลีย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น บริษัท อีเซ็ต กล่าวว่า “นอกเหนือจากการนำเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงมาใช้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าผู้ใช้ต้องรู้ว่าจะสามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างไร”และเสริมต่อว่า “จากความนิยมในการนำเอาแนวคิด Bring-Your-Own-Device (BYOD) หรือการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้กับการทำงาน ในประเทศไทย ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่พนักงานของตัวเองในเรื่องของการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่สามารถโจมตีผ่านทางอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีได้”

ผลสรุปสุดท้ายจากการวิจัยล่าสุดของอีเซ็ตสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้โดยรวมและกิจกรรมต่างๆ ของโลกไซเบอร์ที่เกิดในภูมิภาคนี้ หลายธุรกิจในภูมิภาคกำลังพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือระดับภูมิภาครายงานว่าได้ใช้โซลูชั่นป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์เช่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์

การสำรวจนี้ได้ส่งแบบสำรวจไปยังบริษัท 1500 แห่งและมีบริษัทขนาดเล็กและกลางตอบกลับจำนวน 300 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ประกอบด้วยสิงคโปร์, ฮ่องกง, อินเดีย, ประเทศไทย และญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในเรื่องของมุมมองและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจขนาดกลางและเล็กในภูมิภาค รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องตระหนักถึงประเด็นต่างๆ เช่นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อการดำเนินธุรกิจนโยบายและขั้นตอนต่างๆรวมทั้งความเห็นต่อความต้องการในการนำเอาเทคโนโลยี cybersecurity ขั้นสูงเช่น 2FA และการเข้ารหัสมาใช้งาน

ที่มา : ข่าว PR, ESET