หน้าแรก Security ลงทะเบียนฟรี ! งานสัมมนา Evolution 2019 – Secure Access to your Data

ลงทะเบียนฟรี ! งานสัมมนา Evolution 2019 – Secure Access to your Data

แบ่งปัน

IoT กลายเป็นแนวคิดสำคัญของการดำเนินงานในกลุ่มงานภาครัฐและบริการต่างๆ รวมถึงจะเข้ามาเกี่ยวกับพันกับการให้บริการสาธารณะในลักษณะที่ลดการใช้กระดาษเป็นสำคัญโดยหันไปเป็นการใช้ระบบไบโอเมตริกในการยืนยันตัวตนแทน แต่อะไรจะเกิดขึ้นหากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลองค์กร, ข้อมูลกระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในระบบภายในและระบบคลาวด์และมัลติคลาวด์ถูกเปิดเผยออกไป

Gemalto ได้ร่วมกับทางเว็บไซต์ Enterprise ITPro เตรียมจัดงานที่ชื่อว่า Evolution 2019 Bangkok Edition – Secure Access to your Data เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในแง่ของเทคโนโลยีการป้องกันภัยข้อมูล

สืบเนื่องจากเทคโนโลยี IoT เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมากขึ้น มีการใช้งานระบบไบโอเมตริกเพื่อทำการระบุตัวตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทว่าเราจะเชื่อมันได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นมีความปลอดภัย ในงาน Evolution 2019 Bangkok Edition จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดกับข้อมูลได้

สำหรับงานครั้งนี้ เหมาะกับใคร:

– ผูู้ดูแลระบบทางด้านไอที
– ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการป้องกันข้อมูล
– ผู้ที่จัดการระบบความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น
– ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความเสี่ยงของข้อมูลและกฏระเบียบทางกฏหมาย

วันเวลา:

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 15.15 น.
ณ โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit
ห้อง Regency 3-4 ชั้น 5 (ลงทะเบียนฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

Time Agenda
08.30 – 09.00 Registration
09.00 – 09.05 Opening Remarks by Enterprise IT Pro
09.05 – 09.35 Local Keynote: NDID Concept and Application โดย คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ตาแหน่ง ผู้จัดการใหญ่บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จากัด, NDID
09.35 – 10.05 Thailand’s State of Data Security ความปลอดภัยของข้อมูล by Alex Tay, ASEAN Head, CPL, DIS GBU, Thales
10.05 – 10.35 Data Protection for New Digital world โดย วิทยากรพิเศษ ETDA (สพธอ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
10.35 – 11.00 Morning Refreshments | Booth Demo
11.00 – 12.00 Panel Session: Managing Thailand’s Exponential Growth of Data
12.00 – 13.00 Lunch | Booth Demo
13.00 – 13.45 Security for What Matters Most: Data ~ by Thales
13.45 – 14.30 Cybersecurity Briefing by Nutanix
14.30 – 15.15 Cybersecurity Briefing by Technology Partner
15.15 – 15.30 End of Session

สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่