หน้าแรก Security Hacker DHS ออกมาเตือนเครื่องบินขนาดเล็ก เสี่ยงต่อการโดนควบคุมข้อมูลการบิน

DHS ออกมาเตือนเครื่องบินขนาดเล็ก เสี่ยงต่อการโดนควบคุมข้อมูลการบิน

แบ่งปัน

ถือเป็นสิ่งที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนเป็นอย่างมากเมื่อทราบว่าแฮ็กเกอร์สามารถเจาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินให้แสดงข้อมูลการบินที่ผิดแก่นักบิน ที่จะส่งผลให้สูญเสียการควบคุมในที่สุด และแน่นอนว่าผู้โจมตีก็ไม่อยากอยู่บนเครื่องบินลำที่ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน

โดยล่าสุดทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐฯ หรือ DHS ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ครอบครองเครื่องบินขนาดเล็ก ให้เฝ้าระวังช่องโหว่ที่เปิดให้ผู้โจมตีแฮ็กระบบ CAN Bus ของเครื่องบิน จนสามารถควบคุมระบบนำทางหลักได้

ช่องโหว่ดังกล่าวนี้ถูกค้นพบโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Rapid 7 โดยพบอยู่ในอากาศยานสมัยใหม่ที่มีการติดตั้งบัสที่ชื่อ CAN (Controller Area Network) ซึ่งเป็นมาตรฐานเครือข่ายของยานพาหนะยอดนิยมที่ใช้ในรถยนต์และเครื่องบินขนาดเล็ก

ระบบดังกล่าวจะเปิดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารระหว่างกันผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ ซึ่งทางนักวิจัยได้สาธิตวิธีที่แฮ็กเกอร์เข้าถึงระบบสายเคเบิลทางกายภาพบนเครื่องบินเพื่อเชื่อมต่อไปยังบัสสำหรับส่งข้อมูลปลอมที่สื่อสารกับนักบินอีกทอดหนึ่งได้

ที่มา : Thehackernews