หน้าแรก News & Event Dassault Systèmes เปิดตัว SOLIDWORKS 2017

Dassault Systèmes เปิดตัว SOLIDWORKS 2017

แบ่งปัน
บา ธง ฟาน (ซ้าย) และ เบนจามิน ตัน (ขวา) สองผู้อำนวยการ จาก Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, บริษัท 3DEXPERIENCE ผู้นำของโลกด้านซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D (3 มิติ) เปิดตัว SOLIDWORKS 2017 ที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ตอัพขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก  สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่หลากหลายความรู้สึกผ่านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งสู่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและพัฒนา 3D ที่ทำได้ง่าย ทุกเวลา, ทุกที่ และด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้

ด้วยความสามารถของ SOLIDWORKS 2017 สามารถช่วยเหลือผู้สร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในการออกแบบ, การตรวจสอบ, การทำงานร่วมกัน, การสร้างและการบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยการใช้งานแบบผสมผสาน โดย SOLIDWORKS 2017 มีจุดเด่นมากกว่า ทั้งพลังความสามารถและสมรรถนะซึ่งเป็นแกนหลัก รวมทั้งความสามารถใหม่ๆ สำหรับแก้ปัญหาการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบไร้กระดาษ ไปจนถึงการสนับสนุน Model Based Definition และการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทั้งผู้ใช้มือใหม่และที่มีประสบการณ์แล้ว สามารถเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นด้วยการจำลองแบบเพื่อการวิเคราะห์, แก้ปัญหา, การทำให้เห็นภาพ และการตรวจพิสูจน์การทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะสร้างต้นแบบขึ้นมา เครื่องมือใหม่ๆ สามารถเปิดโมเดล 3D ต่างๆ ได้ จึงสามารถทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าได้ดีกว่า และการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM) แบบพลวัต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิด ไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการสนับสนุนแก่ทีมงานที่กระจายกันอยู่หลายๆ แห่ง และที่อยู่ไกลได้อย่างน่าเชื่อถือ

“SOLIDWORKS 2017 ทำให้กระบวนการออกแบบและการพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น ทั้งจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีกว่า, ความสามารถใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมและเครือข่ายได้อย่างไร้รอยต่อ” กล่าวโดย Gian Paolo Bassi, CEO, SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. “ในแต่ละปี มีเสียงตอบรับจากประชาคมผู้ใช้ SOLIDWORKS ของเรา ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรามุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการทั้งทางธุรกิจ, การออกแบบ และทางวิศวกรรม เรารู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้นำเอาความสามารถและสมรรถนะที่สูงขึ้นไปใส่ไว้ในมือของพวกเขาไปพร้อมกับ SOLIDWORKS 2017”