หน้าแรก Advertorial หมดห่วงเรื่องมือถือ “จอแตก หรือ ตกน้ำ” เคลมได้ที่ CSC

หมดห่วงเรื่องมือถือ “จอแตก หรือ ตกน้ำ” เคลมได้ที่ CSC

แบ่งปัน

CSC Mobile Care เป็นการบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี (CSC) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า CSC ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยการบริการพิเศษนี้เป็นแผนประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหน้าจอแตก หรือตกน้ำ

ความคุ้มครอง

ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด) กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้นต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย CSC อาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น

การสิ้นสุดการรับประกัน

1. มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 1 ครั้งในระยะการรับประกัน
2. ครบอายุการรับประกัน
3. การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยไม่ผ่าน CSC เช่น ร้านซ่อมทั่วไป (ร้านตู้)

ขั้นตอนการเคลม

ลูกค้าโทรแจ้งเหตุ CSC Mobile Care Tel. 02-236-5888 (จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) หรือนำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี (CSC) เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบในระบบ และออกเอกสารแจ้งหมายเลขเคลมเพื่อความรวดเร็วในการให้


เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

1. ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับคุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน
2. ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ใบเสร็จ และ IMEI ของเครื่องมายัง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัดหรือ ซีเอสซี(CSC) โทร. 02-236-5888 หรือที่สาขาของบริษัทที่ซื้อสินค้า
3. เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้อง สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อและแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่อง ,ใบเสร็จรับเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.csci.co.th/csc-mobile-care/