หน้าแรก Home feature CPoC มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของการชำระเงินแบบ Contactless

CPoC มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของการชำระเงินแบบ Contactless

แบ่งปัน

ทาง The PCI Security Standards Council (PCI SSC) ได้ออกมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลฉบับใหม่สำหรับโซลูชั่นที่เปิดให้ร้านค้ารับชำระเงินแบบ Contactless โดยใช้อุปกรณ์พกพาแบบ Commercial Off-the-Shelf (COTS)

โดยอุปกรณ์ที่จะใช้ชำระเงินนั้นจะใช้เทคโนโลยี Near-Field Communication (NFC) มาตรฐานใหม่นี้มีชื่อว่า PCI Contactless Payments on COTS (CPoC) รองรับโปรแกรมการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับให้ผู้จำหน่ายระบบนำไปใช้

โดยผู้จำหน่ายสามารถบริการโซลูชั่นชำระเงินแบบ Contactless ที่ผ่านการพัฒนาและทดลองในศูนย์ปฏิบัติการมาแล้วว่าสามารถปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงินได้ มาตรฐานจาก PCI นี้ออกมาเป็นฉบับที่สองแล้ว

โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการยอมรับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์พกพาให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น มาตรฐานนี้ได้กำหนดการรักษาความปลอดภัยและการทดสอบโซลูชั่นเพื่อรับชะเงินผ่านอุปกรณ์ COTS ของร้านค้าด้วยตัวอ่าน NFC

ที่มา : HelpnetSecurity