หน้าแรก Vendors F5 Networks “Code to Customer” โซลูชันใหม่ล่าสุด! จาก F5 Networks สามารถทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชันส่งตรงไปยังผู้ใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ โดย F5 Networks

“Code to Customer” โซลูชันใหม่ล่าสุด! จาก F5 Networks สามารถทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชันส่งตรงไปยังผู้ใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ โดย F5 Networks

แบ่งปัน

การพัฒนาแอพพลิเคชันและการตัดสินใจในการนำแอพพลิเคชั่นไปใช้งานในปัจจุบัน ต้องคำถึงภาระความรับผิดชอบที่ครอบคลุมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย และ Compliance ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ด้วย ส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย มาเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชันมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านความรวดเร็ว แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีอย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยตัวฉกาจ ข้อกำหนดต่างๆ (Compliance Requirements) และความกังวลในการปฏิบัติงานก็ยังคงมีอยู่

ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ คุณกิตติพงศ์ ทุมนัส ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท F5 Networks ผู้นำระดับโลกด้านระบบเครือข่ายเพื่อการทำงานของแอพพลิเคชันและระบบรักษาความปลอดภัย จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาเพื่อค้นพบว่า “ทำอย่างไร ให้ทีมงานเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยมีรายละเอียดของการบรรยายดังต่อไปนี้

หัวข้อ: “Code to Customer” โซโลชันใหม่ล่าสุด! จาก F5 Networks สามารถช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติระหว่างทีมรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้บรรยาย: คุณกิตติพงศ์ ทุมนัส ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท F5 Networks
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลา: 10.00 – 11.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: สัมมนาออนไลน์
ภาษา: ไทย

คุณสามารถลงทะเบียนได้ฟรีทันที – คลิกลงทะเบียน

มาร่วมเปิดประสบการณ์ และค้นหาคำตอบจากคำถามเหล่านี้ เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• อะไรคือตัวการหลักที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรที่มีการให้บริการแอพพลิเคชันใหม่
• การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมในการสนับสนุนกระบวนการการให้บริการแอพพลิเคชันได้อย่างไร
• สิ่งสำคัญอะไรที่องค์กรสามารถทำได้ในการวางแผนที่ดี และรวบรวมทีมสำหรับเผชิญหน้ากับการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องแบบไม่หยุดยั้ง และความกดดันในการให้บริการแอพพลิเคชันที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
• ถามตอบ (Q&A)

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีทันทีที่ คลิกลงทะเบียน