หน้าแรก Advertorial Aruba ผู้นำทางด้านโซลูชั่นระบบเครือข่ายแบบ Next-Generation สำหรับองค์กร

Aruba ผู้นำทางด้านโซลูชั่นระบบเครือข่ายแบบ Next-Generation สำหรับองค์กร

แบ่งปัน

Aruba, A Hewlett Packard Enterprise Company
เป็นผู้นำทางด้านโซลูชั่นระบบเครือข่ายแบบ Next-Generation สำหรับองค์กร

#GenMobile คือ กลุ่มผู้ใช้งานอุปกรณ์ Mobile Device ทั้งในการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องการ การเชื่อมต่อไปยังทุกการสื่อสารตลอดเวลา ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม

ด้วยแนวคิดของ Aruba Mobility-Defined Networks ระบบเครือข่ายทั้งแบบไร้สายและมีสายของ Aruba จะสามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ และสามารถรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายตามนโยบายที่กำหนด โดยปรับเปลี่ยนแบบ Real-time ตามผู้ใช้งานระบบเครือข่าย, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย, Application ที่ใช้งานในระบบเครือข่าย และตำแหน่งที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย รวมถึงยังสามารถทำการซ่อมแซมการเชื่อมต่อที่ขาดหายไปได้โดยอัตโนมัติ (Self-healing & Self-Optimization)

และนับจากนี้เป็นต้นไป องค์กรต่างๆ ยังสามารถออกแบบ, สร้างสรรค์ และติดตั้งระบบเครือข่ายที่ทำงานโดยอัตโนมัติให้ เหมาะสมได้ตามความต้องการทางธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถทำการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานชั่วคราวหรือพนักงานในองค์กรผ่าน ทาง Personalized Push Notification ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กร, สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทางด้านระบบเครือข่ายได้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมองประสบการณ์ในการใช้งานระบบเครือข่ายที่ดีที่สุดแก่ #GenMobile และประสบการณ์ ในการดูแลระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยและง่ายดายที่สุดแก่ผู้ดูแลระบบ IT นั่นเอง

itgreen aruba logo

4 ข้อที่ทำให้ ARUBA แตกต่าง

เครือข่ายไร้สายที่เสถียร Wi-Fi กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจขาดหายไปได้ในปัจจุบัน การให้บริการ Wi-Fi จะยังคงเชื่อมต่อได้ในทุกสถานการณ์ แม้ว่าจะมีผู้ใช้งานหรือการรับส่งข้อมูลมากเพียงใดก็ตาม

เครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสามารถเป็นได้อย่างครอบคลุม โดยมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้โดยอัตโนมัติ และไม่ทำให้ผู้ดูแลระบบยุ่งแต่อย่างใด

เครือข่ายไร้สายที่ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเพื่อใช้งาน Application ใดๆ หรือการแชร์ Printer และข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานสามารถทำได้เองอย่างง่ายดายผ่านทาง Mobile Device ทั้งหมด และไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบอีกต่อไป

เครือข่ายไร้สายที่ฉลาดกว่าใครๆ Aruba สามารถสร้างความพิเศษให้ผู้ใช้เครือข่ายไร้สายแต่ละคนด้วย Location
Awareness และ Push Notification อีกทั้งยังกำหนดระดับสิทธิ์ การรับส่งข้อมูลสำหรับระบบ Unified Communication และ Application ทำงานอื่นๆ ให้สำคัญที่สุดได้เสมอ แม้ว่าข้อมูลจะทำการเข้ารหัสหรือใช้งานผ่านเว็บก็ตาม

Aruba All-Wireless Workplace

ระบบเครือข่ายไร้สายจาก Aruba networks สามารถสร้างความคล่องตัวในการทำงานให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา และ มีความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร สนับสนุนการมาของ BYOD อย่างเต็มตัว ในขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายทั้งหมดได้จากศูนย์กลางอย่างวางใจ

Controller-Based Wireless Network

ระบบเครือข่ายไร้สายที่รวดเร็ว ปลอดภัย และบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง

Mobility Controllers

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Aruba OS ทำหน้าที่บริหารจัดการ Mobility Access Points และ Mobility Access Switches ทั้งหมดจากศูนย์กลาง พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้ด้วยเทคโนโลยีหลากหลายได้แก่ AAA, Policy Enforcement Firewall (PEF), Deep Packet Inspection, AppRF, RFProtect, Spectrum Analysis, Wireless Intrusion Protection และ Advanced Cryptography

Aruba mobility controller

Mobility Access Points

Access Point ที่เต็มเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 802.11ac และ 802.11n สำหรับการใช้งานทั้งแบบ Indoor และ Outdoor โดยมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน ระดับองค์กร ควบคุมได้จากศูนย์กลาง ผ่าน Mobility Controllers พร้อมความสามารถเฉพาะของ Aruba ได้แก่
Patented ClientMatch เหลือก AP ที่ดีที่สุดสำหรับ การเชื่อมต่อ
ARM เลือกใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความเสถียรสูงสุด
Wireless Security ตรวจจับและยับยั้งได้ทุกการโจมตี
Spectrum Analysis ค้นหาสัญญารบกวนได้อัตโนมัติ

Mobility Access Switches

Access Switch สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายผ่านสาย LAN และจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ Access Point ด้วยเทคโนโลยี Power over Ethernet พร้อมความสามารถในการบริหารจัดการจากศูนย์กลางและการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับ Wireless LAN ผ่านทาง Mobility Controller ทำให้ระบบ Wired Network และ Wireless LAN ถูกจัดการได้เสมือนเป็นระบบเดียวกัน

Aruba Central

สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการ Aruba Instant ที่กระจายอยู่ตามแต่ละสาขาแบบศูนย์กลางนั้น Aruba Networks ได้มีบริการ Aruba Central ซึ่งเป็น Cloud Service สำหรับการบริหารจัดการ Aruba Instant โดยเฉพาะให้องค์กรสามารถเช่าใช้งาน และทำการควบคุม Mobile Access Points ทั้งหมดที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขาขององค์กร เพื่อสร้างระบบ Cloud Wi-Fi ได้ทันที

Aruba Central สามารถบริหารจัดการ Aruba Instant ทุกกลุ่มพร้อมๆ กันได้แบบ Centralized ผ่านระบบ Cloud ทำให้การดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบ Wi-Fi ของระบบเครือข่ายในแต่ละสาขาเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Monitoring Dashboard & Reporting

Aruba Central จะทำการรวบรวมข้อมูลของระบบ Wi-Fi ของเครือข่าย Aruba Instant ในแต่ละสาขา มาสรุปรวมและ แสดงผลเป็น Dashboard เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการทำงานและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทำการ แก้ไขปัญหาในสาขาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

 

หากท่านใดต้องการรายละเอียด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : 02-203-0009, 02-645-8900 อีเมล์ : Hpearuba@itgreen.co.th

หรือแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ITGreen.ITDistributor/