หน้าแรก Cloud Amazon, Google, Facebook, IBM, และ Microsoft ฟอร์มทีมองค์กรด้าน AI

Amazon, Google, Facebook, IBM, และ Microsoft ฟอร์มทีมองค์กรด้าน AI

แบ่งปัน

ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Amazon, Google, Facebook, IBM, และ Microsoft ได้ร่วมกันแถลงข่าวการร่วมก่อตั้งองค์กรไม่หวังกำไร เพื่อให้ความรู้แก่คนทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งคลายความกังวลในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

นำโดยส่วนงานด้าน AI ที่มีชื่อเสียงของกูเกิ้ลอย่าง DeepMind ที่จะออกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปัญหา จริยธรรม และโอกาสในการใช้งาน AI ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แม้จะออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้ออกกฎหมายหรือมาตรฐานที่จะบังคับใช้แต่อย่างใด

องค์กรนี้ชื่อว่า Artificial Intelligence to Benefit People and Society (Partnership on AI) ซึ่งจะมีกรรมการร่วมจากสถาบันการศึกษา, ตัวแทนจากองค์กรไม่หวังผลกำไรอื่นๆ, รวมถึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าด้าน   AI   อย่างก้าวกระโดดจนอาจมองข้ามประเด็นทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ OpenAI จาก Tesla หรือ Elon Musk ของ SpaceX

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/amazon-google-facebook-ibm-and-microsoft-form-ai-non-profit/