หน้าแรก News & Event Adobe แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน คนใหม่

Adobe แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน คนใหม่

แบ่งปัน

อะโดบีประกาศแต่ตั้ง  นายวีอาร์ ศรีวัตศาน เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทาง นายศรีวัตศาน จะเป็นหัวหน้าทีมในพัฒนาขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งหมดของอะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรายงานตรงต่อ นาย พอล ร็อบสัน  ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของอะโดบี