หน้าแรก Security ไซเบอร์ตรอน ประกาศให้บริการเก็บ Log สำหรับ SME และ Startup ฟรี

ไซเบอร์ตรอน ประกาศให้บริการเก็บ Log สำหรับ SME และ Startup ฟรี

แบ่งปัน
cybertron
พรบ. คอมพ์* ระบุให้ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  ต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน (หรือ 2 ปีแล้วแต่กรณี)  ซึ่งหากผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ไซเบอร์ตรอน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วย SOC (Security Operation Center) มาตรฐาน พบว่า ยังมีผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะกลุ่ม SME และ Startup อาจละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อองค์กรที่ไม่ดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย

โครงการ Eagle Eyes 2017 ของไซเบอร์ตรอนจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วย #ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการลดภาระในการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพ์ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับ SME และ Startup โดยปราศจากค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2560 นี้ ไซเบอร์ตรอนอาสาจัดเก็บ Log ให้สอดคล้องตาม พรบ.คอมพ์ สำหรับ SME และ Startup จำกัดเพียง 100 ราย ตลอดทั้งโครงการ และมีกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น

เราหวังว่า ท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการเข้าร่วม หรือเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไปยังองค์กร SME และ Startup ที่อาจมีความสนใจในโครงการ อันเป็นก้าวเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการยกระดับด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรอย่างมีมาตรฐาน

ไซเบอร์ตรอน ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อีกหลายรายการ อาทิ การเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber911) และระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.)

ซึ่งสามารถติดต่อเราได้ที่:
ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/cybertronsec 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงศ์ภรณ์ 094 941 2424 หรือ mkt@cybertron.co.th  คลิก ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://goo.gl/Ztxy1i