หน้าแรก News & Event เพิ่มความสามารถให้ SMEs ด้วยเทคโนโลยีจาก SAGE

เพิ่มความสามารถให้ SMEs ด้วยเทคโนโลยีจาก SAGE

แบ่งปัน

Sage Software ในฐานะผู้นำในการสร้างธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก เชื่อว่าการสร้างธุรกิจในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย รัฐบาลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจได้ด้วยตัวรัฐบาลเอง แต่ต้องพึ่งพา SMEs ในท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย

SMEs สามารถช่วยรัฐบาลผลักดันวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ได้โดยเริ่มมองที่ตัวเองในฐานะเป็นบริษัทที่พร้อมจะยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นการนำเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เข้ามาใช้เพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของตน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมใด ๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ขณะที่บางธุรกิจมองว่าเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคาม ผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาศที่เกิดขึ้นนี้และเข้าใจถึงการที่เทคโนโลยีเปิดทางให้พบแหล่งทรัพยากรข้อมูลใหม่ ๆ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเติบโตทางธุรกิจของตน จะสามารถก้าวแซงหน้าเหนือคู่แข่ง

Sage มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศไทยให้เติบโตจากรากฐานโดยมีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครก่อน เรามีแผนงานที่จะตั้งสำนักงานตัวแทนของเราที่นี่ สำนักงานนี้จะช่วยในการเชื่อมโยงกับพาร์เนอร์ในท้องถิ่นของเรา ไม่เพียงแต่การรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย แต่ยังมีแผนการที่จะให้ช่วยสนับสนุนการขยายตัวออกสู่ภูมิภาคอินโดจีน เรากำลังจัดทำรายละเอียดของแผนงานเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในประเทศไทย

Sage ช่วย SMEs ให้ประสบความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ทรงพลังและมีพลวัตรสูง อันได้แก่ Sage X3 , Sage 300 , Sage CRM และโซลูชั่นล่าสุดในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในชื่อ Sage 300 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแต่จะสามารถพัฒนาความสามารถ (talent) และการเรียนรู้ของพนักงาน แต่ยังทำให้ฝ่ายบริหารสามารถรู้ถึงความสามารถของกำลังแรงงานมีฝีมือที่องค์กรมีอยู่เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต กำลังแรงงานในยุคใหม่กำลังขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โซลูชั่นนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถมีเครื่องมือในการบริการจัดการตนเองที่จะจัดการการเรียนรู้ของตนเองและทำให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เห็นจุดแข็งของแต่ละคนและเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มพูนความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปอีกและรักษาพวกเขาไว้ในองค์กร