หน้าแรก Internet of Things Embedded เทพมั่กๆ !! ใช้แค่ “ความคิด” ก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรถ Tesla ได้

เทพมั่กๆ !! ใช้แค่ “ความคิด” ก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรถ Tesla ได้

แบ่งปัน

นักวิจัยได้ทดลองใช้ตัว electroencephalography (EEG) และระบบการแทร็คกิ้งแบบ gyroscope เพือนำมาควบคุมรถยนต์อัจฉริยะ Tesla Model S เพียงแค่ใช้สมองคิดเพียง “ไป” กับ “หยุด” และมันจะทำการแปลสัญญาณความคิดไปเป็นสัญญาณอะนาล็อก จากนั้นก็ส่งไปยังตัวสัญญาณวิทยุและทำให้รถเคลื่อนไปตามความคิดได้

องค์ประกอบส่วนหนึ่งใช้ตัว Arduino ในการส่งสัญญาณดังกล่าวนี้ไปยังระบควมคุมรถยนต์ สำหรับ VDO ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานควบคุมรถยนต์ได้จริงๆ แต่ก็น่ากลัวเหมือนกัน !

สามารถดูโครงการดังกล่าวได้ที่นี่ – https://devpost.com/software/teslapathic