หน้าแรก News & Event “สามารถกรุ๊ป-สวทช.” เดินหน้าเฟ้นหาเจ้าของธุรกิจปี 2017

“สามารถกรุ๊ป-สวทช.” เดินหน้าเฟ้นหาเจ้าของธุรกิจปี 2017

แบ่งปัน

กลุ่มสามารถ และ สวทช. ประกาศผลให้ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล”  ได้รับรางวัลสุดยอดนักคิ นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ หรือ Samart Innovation Award (SIA) ในโครงการ Young Technopreneur 2016 ตอบโจทย์การนำแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การเป็นเถ้าแก่น้อยด้านเทคโนโลยีตัวจริง พร้อมประกาศร่วมมือกันจัดโครงการต่อเป็นปีที่ 6 หวังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้นทั้งการให้ความรู้ การปรับเพิ่มทุนสนับสนุน และหัวข้อการประกวดที่ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัยุค Thailand 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์