หน้าแรก News & Event ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ย้ายสำนักงานใหม่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ย้ายสำนักงานใหม่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560- บริษัทลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด ได้ ย้ายสำนักงานใหม่ จากเดิมที่ Empire Tower มาที่ CW Tower ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ (กรรมการบริษัท) และ Mr. Hideshi Hojo (กรรมการบริษัท) มาร่วมเป็นประธานในการสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ความเจริญก้าวหน้าของบริษัท