หน้าแรก Cloud ระบบความปลอดภัยบนไฮบริดจ์คลาวด์ที่ใช้ได้จริง

ระบบความปลอดภัยบนไฮบริดจ์คลาวด์ที่ใช้ได้จริง

แบ่งปัน
เมื่อคุณมีทรัพยากรหรือระบบที่ใช้งานภายในองค์กรมาก่อน ก่อนที่จะก้าวสู่โลกของคลาวด์ เป็นไปแทบไม่ได้เลยทีคุณจะทิ้งสิ่งที่เคยลงทุนลงเงินมา มีแต่อยากใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุด พอๆ กับการใช้ประโยชน์จากความเป็นคลาวด์ที่เพิ่งลงทุนไปด้วย นั่นคือ องค์กรส่วนใหญ่ล้วนตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ไฮบริดจ์คลาวด์” แทบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยากต่อการรักษาความปลอดภัยแบบเดิม

Trend Micro แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ที่ว่า “จงทำงานแค่ครั้งเดียว (อย่าทำซ้ำซ้อน)” เนื่องจากงานบนระบบภายในองค์กรนั้นเต็มไปด้วยกระบวนการที่ต้องลงมือทำเอง แถมยังแบ่งกลุ่มทรัพยากรแยกกันเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะ ขณะที่บนคลาวด์นั้นใช้กระบวนการที่เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด

คุณควรมีโฟลว์การทำงานเพียงแค่หนึ่งเดียวโดยไม่สนใจว่าทำอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบไหน ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่ง ที่ออกแบบมาให้ได้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาด และมีความยืดหยุ่นมากเป็นหลัก และใช้ทูลเดียวกันนี้กับสภาพแวดล้อมการทำงานทั้งสองแบบ และการทำงานแบบอัตโนมัติ

ที่มา : http://blog.trendmicro.com/pragmatic-hybrid-cloud-security/