หน้าแรก Vendors Fortinet ฟอร์ติเน็ต เน้นใช้ Sandboxing ดักจับภัยคุกคามชั้นสูง

ฟอร์ติเน็ต เน้นใช้ Sandboxing ดักจับภัยคุกคามชั้นสูง

แบ่งปัน

นายวิทยา จูงหัตถการสาธิต Channel Account Manager ประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต ได้เปิดเผยในงานสัมมนาประจำไตรมาสที่ 2  “A Cohesive ATP Solution – Full Sandbox Integration” ที่จัดให้กับพันธมิตรว่า ในปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IoT และคลาวด์  ทำให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น  ฟอร์ติเน็ตจึงเปิดตัวซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ (Security Fabric)  ผืนผ้าความปลอดภัยที่ถักทอร้อยกันขึ้นมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และโปรโตคอลสื่อสารเพื่อศักยภาพในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งในผืนผ้าซีเคียวริตี้แฟบลิคนี้ ได้รวมคุณสมบัติการทำงานสำคัญของแซนบ๊อกซ์ซื่งทำหน้าที่ตรวจสอบภัยคุกคามที่เข้ามาและส่งซิคเนเจอร์ใหม่อัปเดทที่อุปกรณ์เน็กซ์เจเนอเรชั่นไฟร์วอลล์, Email security, Virus security และ Endpoints ได้อย่างทั่วถึง ราบรื่นและเป็นระบบออโต้เมท จึงทำให้องค์กรมีความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ Zero Day Impact