หน้าแรก Vendors Microsoft ฟรีงานสัมมนา MDS Pacific – สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Windows 10 IoT และ Microsoft Azure

ฟรีงานสัมมนา MDS Pacific – สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Windows 10 IoT และ Microsoft Azure

แบ่งปัน

งานรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Windows 10 IoT และ Microsoft Azure  งานสำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มา พบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ในงานสัมมนาแนวคิด “Internet of Things” จาก ไมโครซอฟท์ พบวิทยากรจากไมโครซอฟท์ มาพูดคุยเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ ปฏิบัติการ Microsoft Azure

ใน ด้านของ IoT service and solutions  งานจัดขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

IoT สามารถสร้างโอกาสอย่างยิ่งให้กับธุรกิจ SMEs รวมถึงบริษัทไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ งานสัมมนา MDS APAC Windows 10 IoT ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯครั้งนี้ จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เข้าถึงตลาดขององค์กรต่างๆในกรุงเทพฯได้อย่างครอบคลุม รวมถึงสามารถขยายขอบเขตการเรียนรู้ทางด้านไอทีให้มีมากยิ่งขึ้นด้วย

งานฟรีไม่ควรพลาด รีบลงทะเบียนเลยที่นี่ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด