หน้าแรก Security ประวัติคนไข้ของ Indiana Medicaid ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

ประวัติคนไข้ของ Indiana Medicaid ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

แบ่งปัน

สมาชิกของหน่วยงานบริการด้านประกันสุขภาพในอินเดียน่า หรือ Indiana Medicaid อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากมีองค์กรเธิร์ดปาร์ตี้ที่ปล่อยลิงค์สำหรับเข้าไปดูข้อมูลที่ต้องเป็นความลับดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ

ทางสำนักข่าว RTV6 รายงานว่า บริษัท DXC Technology ซึ่งเป็นตัวแทนด้านการเงินของโครงการดูแลสุขภาพของรัฐอินเดียน่านั้น ดันทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปกติจะมีแค่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เรียกดูได้ โดยลิงค์ดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลความลับให้เข้าถึงได้จากสาธารณะตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2560

ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยนั้นได้แก่ หมายเลข Medicaid ID, ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ, เลขประจำตัวผู้ป่วย, รหัสการรักษา, วันที่ให้บริการ, และยอดค่าใช้บริการ

ทางหน่วยงานผู้ดูแลบริการด้านสังคมและครอบครัวของรัฐ ซึ่งดูแลโครงการดูแลสุภาพนี้ ได้ออกมาแถลงว่า ไม่มีข้อมูลที่สำคัญอย่างข้อมูลทางการเงิน หรือเลขประกันสังคมที่ถูกเปิดเผยไปด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าไม่มีข้อมูลผู้ป่วยใดๆ ที่ถูกขโมยไปแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ได้มีการออกจดหมายแจ้งเตือนสมาชิกที่ตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว

ที่มา : https://www.scmagazine.com/indiana-medicaid-patient-information-exposed/article/672881/