หน้าแรก Home feature ดัชนีชี้วัดการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลกของหัวเว่ย ประจำปี 2017

ดัชนีชี้วัดการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลกของหัวเว่ย ประจำปี 2017

แบ่งปัน

หลายประเทศทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่และการปรับใช้เทคโนโลยีทางด้านไอซีที ขณะเดียวกัน ประเทศที่กำลังเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก็พยายามเร่งผลักดันให้เกิดการเติบโตด้วยการทุ่มงบลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศทางด้านไอซีทีและการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล กระนั้นแล้วช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลก็ยังคงขยายตัวกว้างออกไปอีก

จากรายงาน Huawei Global Connectivity Index (GCI) ประจำปี 2017 ที่เปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อค้นพบหลายประการที่แสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดัน โดยวัดจากข้อมูลตัวชี้วัดจำเพาะ 40 ตัว ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนหลัก 5 ตัว อันได้แก่ บรอดแบนด์, ดาต้าเซ็นเตอร์, คลาวด์, บิ๊กดาต้า และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ การลงทุนในห้าเทคโนโลยีนี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น การวางนโยบายจากภาครัฐจะสามารถยกระดับระบบการเชื่อมโยงสื่อสารให้มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และความพรั่งพร้อมทางด้านไอซีทีก็สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางบวกของประเทศได้เป็นอย่างดี

จากรายงาน GCI 2017 ความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกกำลังรุดหน้าไปเรื่อยๆ โดยตั้งแต่ปี 2015 คะแนน GCI ของทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ทั้งนี้รายงานเผยว่า เทคโนโลยีไอซีทีได้กลายเป็นกลไกที่คอยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในบรรดา 50 ประเทศที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ พบว่ามี 16 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่ม Frontrunner 21 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่ม Adopter ส่วนอีก 13 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่ม Starter โดยการแบ่งกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล สำหรับประเทศกลุ่ม Frontrunner ซึ่งมีค่า GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังคงมีการยกระดับการใช้งานดิจิทัล บิ๊กดาต้า และ IoT อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่ม Adopter เป็นประเทศที่มีค่า GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มปริมาณการใช้งานด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ประเทศกลุ่ม Starter ซึ่งมีค่า GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และเน้นไปที่การจัดหาเทคโนโลยีไอซีทีเพิ่มเติมเพื่อให้คนเข้าถึงโลกดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น

หัวเว่ยเผยแพร่รายงาน GCI บนมินิไซต์ของบริษัท หากต้องการดูข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม สามารถคลิกไปที่  http://www.huawei.com/minisite/gci/en/