หน้าแรก Cloud ดร.ศักดิ์ นำ EGA ตะลุยงาน ITU Telecom World 2016

ดร.ศักดิ์ นำ EGA ตะลุยงาน ITU Telecom World 2016

แบ่งปัน
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นำทัพบริการอัจฉริยะจากภาครัฐโชว์ในงาน ITU Telecom World 2016 อาทิ Digital Government Master Plan, บริการด้าน Infrastructure as a service (G-IaaS) และ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการในงาน ITU Telecom World 2016 วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายนนี้ EGA ต้องการกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับบริการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ เพื่อเตรียมพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชน เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยบริการอัจฉริยะจากภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น G-News, GovChannel

ภายในงานจะได้พบกับผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ EGA ที่ผลจากการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) โดยองค์กรสหประชาชาติ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ 77 ดีขึ้น 25 อันดับ