หน้าแรก Home feature งานฟรีสัมมนาด้าน IT Security ประเด็น “เจาะลึกประกาศ คปภ.”

งานฟรีสัมมนาด้าน IT Security ประเด็น “เจาะลึกประกาศ คปภ.”

แบ่งปัน
cybertron

ร่วม เจาะลึก ชี้ประเด็นแนวทางดำเนินการ Compliance กับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผ่านการตีความ และกำหนดแนวทางเพื่อ บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• เจาะลึกประกาศ คปภ.
• ตีโจทย์มาตรฐานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สู่การเฝ้าระวังภัยคุกคามขั้นสูง

กำหนดการ
13:00 – 13:30 ลงทะเบียน

13:30 – 13:40 กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิด
อ. นิพนธ์ นาชิน | CISSP, CISA, CISM กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

13:40 – 14:30 เจาะลึกประกาศ คปภ.
อ. เอกกร รัตนเอกกวิน | ITIL Foundation ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

14:30 – 14:45 Coffee Break

14:45 – 15:15 ตีโจทย์มาตรฐานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อ. ปาริชาต กุลจู | CCIE R&S, CISA, Security+, ITIL, IRCA BCMS Auditor, IRCA ISMS Auditor Consulting Manager, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

15:15 – 15:45 การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สู่การเฝ้าระวังภัยคุกคามขั้นสูง
อ. วัชรพล วงศ์อภัย | CISSP, GIAC GCIH, GIAC GCFA, SSCP, E|CSA, C|EHv8 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

15:45 – 16:00 ถาม-ตอบ
ลงทะเบียน ฟรี
1. ช่องทางออนไลน์ ที่ https://goo.gl/ENuQk9 หรือ
2. แจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ E-Mail กลับมาที่ register@cybertron.co.th

**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน เท่านั้น