หน้าแรก Applications 28 คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประจำปี 2019

28 คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประจำปี 2019

แบ่งปัน

ลีนุกซ์นับเป็นระบบปฏิบัติการที่ทรงพลังและมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโดยเฉพาะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมย่อมต้องรู้จักคำว่าลีนุกซ์จากที่ไหนสักแห่งมาแล้ว

แต่ถ้าคุณต้องการใช้ลีนุกซ์เป็นโอเอสหลัก ก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเทอมินัลที่ใช้คอมมานด์ไลน์อินเทอร์เฟซหรือ CLI ซึ่งคำสั่งที่ใช้กับอินเทอร์เฟซนี้ถือเป็นวิธีใช้งานลีนุกซ์ที่สำคัญที่สุด ยิ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่ด้านโปรแกรมเมอร์ ก็ยิ่งจำเป็นต้องรู้จักคำสั่งลีนุกซ์พื้นฐานดังต่อไปนี้

ls (คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน)
คำสั่งนี้ใช้สำหรับแสดงรายการไฟล์ที่มีบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ของคุณ

cd (คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน)
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไดเรกทอรีที่เทอร์มินัลอยู่ ก็สามารถใช้คำสั่ง cd (ย่อมาจาก change directory) ได้

ls -a (คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน)
ถ้าคุณต้องการให้แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่บนไดเรกทอรีหรึ่งแล้ว ก็สามารถใช้คำสั่ง ls -a

man (คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน)
เป็นคำสั่งสำหรับแสดงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งที่ต้องการที่มีอยู่บนระบบ

mkdir
ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ผ่านเทอร์มินัล ก็สามารถใช้คำสั่ง mkdir เพื่อสร้างไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ได้

move
ถ้าคุณต้องการย้ายไฟล์บางไฟล์จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งแล้ว ก็สามารถใช้คำสั่ง move ได้

rm
คำสั่งนี้ใช้สำหรับลบไฟล์ออกจากไดเรกทอรีที่ต้องการ

rmdir
คำสั่งนี้ใช้สำหรับลบไดเรกทอรีออกจากโฟลเดอร์ที่ต้องการ

touch
คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างไฟล์เอกสารข้อความสกุล DOC ผ่านเทอร์มินัล

clear
คำสั่งนี้ใช้สำหรับเคลียร์ลบข้อความที่อยู่บนหน้าจอเทอร์มินัลที่ค้างอยู่ให้สะอาดโล่งขึ้น

cp
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไดเรกทอรีจากแหล่งต้นทางไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

uname -srm
เป็นคำสั่งสำหรับแสดงเวอร์ชั่นลีนุกซ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

chown
เป็นคำสั่งที่ใช้โอนย้ายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไฟล์ของผู้ใช้รายหนึ่งให้แก่ผู้ใช้รายอื่น

chmod
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับตั้งค่า หรือโอนเปลี่ยนการอนุญาตของไฟล์ที่ต้องการทั้งในแง่ของการอ่าน การเขียน และการรันไฟล์ โดยกำหนดในรูปของชุดตัวเลขบิท

locate
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ที่ต้องการบนไดเรกทอรีที่กำหนด หรือจากทั้งระบบลีนุกซ์

cat
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาของไฟล์ที่ต้องการในเทอร์มินัล

passwd
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับเซสชั่นหรือผู้ใช้ปัจจุบัน

su
เป็นคำสั่งเพื่อเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ไคลเอนต์อื่นระหว่างเซสชั่นที่ล็อกอินอยู่

grep
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับค้นหาข้อความในไฟล์ที่ต้องการ

ifconfig eth0
เป็นคำสั่งสำหรับแสดงที่อยู่ไอพีปัจจุบันของระบบลีนุกซ์

df
เวลาใช้คำสั่ง df เดี่ยวๆ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บ ทั้งพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ และพื้นที่ว่างบนไดรฟ์

exit
เป็นคำสั่งสำหรับออกจากหน้าวินโดวส์ปัจจุบัน

history
เป็นคำสั่งสำหรับแสดงประวัติการใช้คำสั่งในอดีตในเทอร์มินัล

kill
เป็นคำสั่งสำหรับปิดโปรเซสปัจจุบันบนระบบ

ping
เป็นคำสั่งด้านเน็ตเวิร์กสำหรับดูว่าสามารถเข้าถึงโฮสต์เป้าหมายจากพีซีปัจจุบันได้หรือไม่

pwd
เป็นคำสั่งไว้แสดงไดเรกทอรีปัจจุบันที่ใช้งานอยู่

shutdown
เป็นคำสั่งเพื่อปิดการทำงานของระบบปัจจุบัน

SSH
เป็นคำสั่งสำหรับเชื่อมต่อไปยังโฮสต์ปลายทางจากระยะไกล

ที่มา : Techtuber