หน้าแรก Home feature 4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าทำงานด้วย

4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าทำงานด้วย

แบ่งปัน

จากการสำรวจของ Gallup เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทแบบ B2B นั้น พบว่ามีเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับประโยชน์จากความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งความร่วมมือกันนี้มีความหมายมากกว่าการทำให้คู่ค้ามีความสุข คือต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทั้งด้านกายภาพและด้านสภาวะทางอารมณ์ด้วย

กล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ควรตัดสินกันแค่ผลิตภัณฑ์หรือราคาค่าบริการจากพาร์ทเนอร์แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ทางผู้นำด้านระบบความปลอดภัยทางกายภาพระดับโลกอย่าง Axis จึงได้รวบรวม 4 ลักษณะหรือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าพาร์ทเนอร์ที่คุณดีล หรือซัพพลายเออร์ที่ใช้บริการอยู่นั้น เป็นตัวจริง เป็นผู้ที่ควรคบหาไว้วางใจด้วย โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่สั่งสมมายาวนาน ดังนี้

1.  บริษัทดังกล่าวมีอัตราการเปลี่ยนถ่ายพนักงานต่ำ
2.  บริษัทนั้นให้การซัพพอร์ตทางเทคนิคที่ครบถ้วน ครบวงจร และมีคุณภาพ
3.  บริษัทคู่ค้านั้นมีแนวคิดนอกกรอบ เช่น ไม่ใช่แค่ดูว่าลูกค้าร้องขอความช่วยเหลือน้อยแปลว่าไม่มีปัญหา เพราะสมัยนี้ลูกค้ามักเลือกแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยเสิร์ชผ่านออนไลน์มากกว่า
4.  พาร์ทเนอร์นั้นมีการลงทุนเพื่ออนาคตอยู่เสมอ

ที่มา : https://www.axis.com/blog/secure-insights/signs-partnering-right-company/