หน้าแรก Security Hacker 3 เทคนิคการให้ความรู้ด้าน Cyber Security แก่ยูสเซอร์

3 เทคนิคการให้ความรู้ด้าน Cyber Security แก่ยูสเซอร์

แบ่งปัน

ปัจจุบันนี้ ความปลอดภัยไม่เพียงอยู่ในรูปกายภาพเท่านั้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ cyber security ก็กลายเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาความมั่นคงทั้งทางธุรกิจและตัวพนักงานเองด้วย

แต่ตัวบริษัทเองมักไม่ได้ชำนาญในเรื่องนี้ จึงเป็นการยากที่จะสื่อสารไปยังพนักงานให้มีความตระหนักอย่างเพียงพอ ดังนั้น ทาง HackRead.com จึงได้แนะนำวิธีสอนพนักงานที่น่าจะง่ายและสะดวกที่สุดดังต่อไปนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติที่ควรทำ

แทนที่จะจัดอบรมในห้องแบบเดิมที่แสนน่าเบื่อ เนื่องจากทำให้พนักงานเข้าใจเรื่องความปลอดภัยได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไปศึกษาต่อด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้ ไปจนถึงการฝังเรื่องการสอนนี้อยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ

การทำเป็นวิดีโอ

ทำให้พนักงานรับรู้และเข้าใจง่ายกว่าอ่านตัวอักษรเป็นพรืด และสร้างทัศนคติที่ดี ทำให้ไม่น่าเบื่อที่จะเรียนรู้ อาจใช้บริการทำวิดีโอสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพเช่น http://www.working-beautifully.co.uk/ รวมทั้งเปิดให้พนักงานสามารถเข้าถึงวิดีโอได้ตลอดเวลา

ติดป้ายเตือนในสำนักงาน

เช่น ติดป้ายหรือโปสเตอร์ตามตำแหน่งต่างๆ เกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เหมือนกับที่ติดเรื่องของการประหยัดกระดาษ การอย่าลืมปิดไฟก่อนกลับบ้าน เป็นต้น หรืออาจใช้ระบบส่งข้อความไปยังพนักงานทั้งตอนเริ่มงานและเลิกงาน อย่างการตั้งค่าแชตบอทผ่าน Facebook Messenger แบบตัวอย่างนี้ เป็นต้น

ที่มา : Hackread